Členové

Členové

Kolektivní členové České kartografické společnosti

Geografický ústav, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita
Kartografická pracoviště Univerzity Karlovy
Kartografie Praha, a.s.
Katedra geografie, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita
Katedra geografie, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Technická univerzita v Liberci
Katedra geoinformatiky, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
Katedra geomatiky, Fakulta stavební, České vysoké učení technické v Praze
Moravské kartografické centrum
SHOCart, spol. s r.o.
T-MAPY, spol. s r.o.
Univerzita obrany
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i.

Čestní členové České kartografické společnosti

Ing. Petr Buchar, CSc.
Doc. RNDr. Jaromír Kaňok, CSc.
Prof. Ing. Lubomír Lauermann, CSc.
Prof. Ing. František Miklošík, DrSc.
Doc. Ing. Miroslav Mikšovský, CSc.
RNDr. Ladislav Plánka, CSc.
Prof. Ing. Erhart Srnka, DrSc.
Doc. Ing. Jiří Šíma, CSc.
Prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc.

Doc. RNDr. Milan V. Drápela (†2018)
Ing. Aleš Hašek († 2012)
Prof. Ing. Vladislav Hojovec, DrSc. († 2002)
Pplk. Ing. Jiří Kánský († 2003)
Prof. Dr. Ing. Jaroslav Kovařík, CSc. († 1997)
Dr. Olga Kudrnovská, CSc. († 2003)
Ing. Milan Martinek, CSc.(† 2010)
Doc. RNDr. Ludvík Mucha, CSc. († 2013)
Doc. Ing. Dr. Václav Novák, CSc. († 2004)
PhDr. Ondřej Roubík († 2014)
Ing. Zdena Roulová († 2016)
Ing. Bohumil Šídlo († 2009)
Ing. Vladimír Vahala, DrSc. († 2016)


KOLEKTIVNÍ ČLENOVÉ
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický
KARTOGRAFIE PRAHA
SHOCart
T-Mapy
Katedra geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci
Katedra geografie Masarykovy univerzity
Univerzita obrany
Katedra geografie Technické univerzity v Liberci
Katedra geomatiky Českého vysokého učení technického
Geografický ústav Masarykovy univerzity
Moravské kartografické centrum