Členové

Kolektivní členové České kartografické společnosti

Česká kartografická společnost má aktuálně 13 kolektivních členů.
Patří mezi ně:

 


Kartografie Praha, a.s.

Čestní členové České kartografické společnosti

KOLEKTIVNÍ ČLENOVÉ
KARTOGRAFIE PRAHA
Katedra geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci
Katedra geografie Masarykovy univerzity
SHOCart
T-Mapy
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický
Katedra geomatiky Českého vysokého učení technického
Moravské kartografické centrum
Geografický ústav Masarykovy univerzity
Katedra geografie Technické univerzity v Liberci
Univerzita obrany