Ing. Petr Buchar, CSc.

Narozen 2.6.1944 v Praze, dlouholeté působení na Stavební fakultě ČVUT v Praze v oblasti matematické kartografie. Čestné členství uděleno za dlouholetou aktivní činnost ve společnosti, zejména za práci v revizní komisi společnosti a za dlouholetou práci v komisi ICA pro kartografická zobrazení.


Kolektivní členové ČKS

KARTOGRAFIE PRAHA
Katedra geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci
Katedra geografie Masarykovy univerzity
SHOCart
T-Mapy
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický
Katedra geomatiky Českého vysokého učení technického
Moravské kartografické centrum
Geografický ústav Masarykovy univerzity
Katedra geografie Technické univerzity v Liberci
Univerzita obrany