Kontakty

Fakturační údaje:

Česká kartografická společnost
Františka Křížka 362/1
170 00 Praha 7 – Holešovice
IČ: 49371525
č. účtu: 166791914/0300

Korespondenční adresa:

Česká kartografická společnost
ČVUT v Praze - Fakulta stavební
K155 - Katedra geomatiky
Thákurova 7
166 29 Praha 6
e-mail: info@cartography.cz

Neváhejte nás kontaktovat v případě dotazu, zájmu o spolupráci, zájmu o členství či s podnětem na další aktivity ČKS...

KOLEKTIVNÍ ČLENOVÉ
KARTOGRAFIE PRAHA
Katedra geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci
Katedra geografie Masarykovy univerzity
SHOCart
T-Mapy
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický
Katedra geomatiky Českého vysokého učení technického
Moravské kartografické centrum
Geografický ústav Masarykovy univerzity
Katedra geografie Technické univerzity v Liberci
Univerzita obrany