• Matyáš Janečka – Mapa mého života
  • Amélie Votočková – Svět 2600
  • František Hána, Vanesa Krejčířová – Planeta budoucnosti
  • Tereza Kudrnová – Bydlím u moře

Cílem soutěže je rozvinout tvůrčí vyjadřovaní dětí o světě pro zlepšení jejich grafického uvědomění a prohloubit jejich hlubšího vnímání o životním prostředí. ICA využívá přihlášené práce i k výzkumným účelům, obrázky se objevují na summitech Organizace spojených národů nebo na plakátech UNICEF. Z každé země lze přihlásit do mezinárodního kolamaximálně 3 práce z každé kategorie (pravidla se mění). Děti z České republiky se soutěže pravidelně účastní od roku 1995. Mezinárodního kola se vždy účastní 6 dětských prací.

Cena Barbary Petchenik byla založena Mezinárodní kartografickou asociací ICA v roce 1993 jako památka na Barbaru Petchenik, bývalou viceprezidentku ICA a kartografku, která se po celý život zabývala mapami ve vztahu k dětem. Cílem Ceny je zlepšit tvůrčí představivost dětí o světě. Cena je udělována každé 2 roky na konferenci ICA jejími nejvyššími zástupci vždy alespoň jedné práci z každého kontinentu se zvláštním důrazem na věk zúčastněných dětí. Oceněné práce jsou navrženy k prezentaci UNICEF na pohlednicích.