O soutěži

Cena Barbary Petchenik byla založena Mezinárodní kartograckou asociací (ICA) v roce 1993 jako památka na Barbaru Petchenik, bývalou viceprezidentku ICA a kartografku, která se po celý život zabývala mapami ve vztahu k dětem.

Soutěž je organizována vždy ve dvouletých intervalech mezi konferencemi ICA. Na mezinárodní kartogracké konferenci jsou následně vystavena vybraná díla autorů z národních kol soutěže a nejvyššími zástupci ICA jsou oceněny ty nejlepší práce. Zvláštní důraz je kladen na věk zúčastněných dětí v kontextu jejich uchopení zadaného tématu. Oceněné práce jsou navrženy k prezentaci UNICEF na pohlednicích.

Cílem soutěže je zlepšit tvůrčí představivost dětí o světě, rozvinout tvůrčí vyjadřovaní dětí a prohloubit jejich vnímání globálních kulturních a environmentálních problémů. ICA využívá přihlášené práce i k výzkumným účelům, obrázky se objevují na summitech Organizace spojených národů nebo na plakátech UNICEF.

Z každé země lze přihlásit do mezinárodního kola maximálně šest prací. Děti z České republiky se soutěže pravidelně účastní od roku 1995.

 

SPONZOŘI ROČNÍKU 2020–2021