Historie 2013

Téma tohoto roku: Moje místo v dnešním světě

Hodnocena byla srozumitelnost tématiky, kartografický obsah a kvalita provedení s celkovou estetickou hodnotou. Do soutěže se zapojilo celkem 157 účastníků z řad jednotlivců i prostřednictvím mateřských, základních a středních škol.

Celkem bylo hodnoceno v jednotlivých kategoriích:

 • Kategorie A – 2 práce
 • Kategorie B – 30 prací
 • Kategorie C – 90 prací
 • Kategorie D – 35 prací

Do mezinárodního kola byly vybrány následující práce:

 • Laura Pohorelcová (6 let) – My Place on the Earth
 • Jan Poskočil (8 let) – My Place in the Glare of the World
 • Julie Kroupová (9 let) – My Own Continent – Orgonia
 • Viktorie Karla Wojnarová (10 let) – My Place in Today’s World – home, school, trips and fun
 • Kateřina Souralová (13 let) – Laxys City
 • Hana Lamačová (14 let) – My Place in the Universe

Všechny soutěžní práce byly vystaveny v rámci 20. kartografické konference v Plzni září 2013.

Kategorie A: do 6 let

 • 1-2.místo Daniela Nováková (4 roky, Olšany u Prostějova)
 • 1-2.místo Marek Číhal (3 roky, Příkazy)
1-2misto katA Marek Cihal
1-2misto katA Daniela Novakova 4roky

Kategorie B: 6–8 let

 • 1.místo Jan Poskočil (8 let, Tovéř)
 • 2.místo Patrik Drexler (8 let, ZŠ a MŠ Dolní Domaslavice)
 • 3.místo Laura Pohorelcová (6 let, ZŠ Staňkova, Pardubice)
3misto katB Laura Pohorelcova
2misto katB Patrik Drexler
1misto katB Jan Poskocil

Kategorie C: 9–12 let

 • 1.místo Viktorie Karla Wojnarová (10 let, Zahnašovice)
 • 2.místo Julie Kroupová (9 let, ZŠ T.G.Masaryka, Český Krumlov)
 • 3.místo Vanessa Marie Wojnarová (12 let, Zahnašovice)
3misto katC Vanessa Marie Wojnarova
2misto katC Julie Kroupova
1misto katC Viktorie Karla Wojnarova

Kategorie D: 13–16 let

 • 1.místo Hana Lamačová (14 let, ZŠ a Dětský domov Vídeňská, Brno)
 • 2.místo Kateřina Souralová (13 let, Gymnázium P. Křížkovského, Brno)
 • 3.místo Adriana Smékalová (15 let, ZŠ a Dětský domov Vídeňská, Brno)
3misto katD Adriana Smekalova
2misto katD Katerina Souralova
1misto katD Hana Lamacova