Pravidla soutěže

 1. Maximální velikost obrázku: A3 (420 x 297 mm), povrch plochý, při koláži výška max. 5 mm a možnost naskenování obrázku.
 2. Při tvorbě je možné použít jakékoliv nerozbitné a trvanlivé materiály (papír, textil, apod.).
 3. Umělecké výtvory nesmí být pohyblivé ani rozkládací (obrazy budou skenovány).
 4. Při tvorbě hranic kontinentů, států, apod. není dovoleno používat šablony.
 5. Práce mohou být vyhotoveny tradičními metodami (pastelky, vodové a temperové barvy, pastely, voskovky, apod.) nebo s použitím počítačové grafiky.
 6. Na každém obrázku musí být zezadu umístěn (nalepen) ŠTÍTEK (viz menu „Ke stažení“) s následujícími údaji:
  • jméno autora
  • věk autora
  • adresa (domů nebo adresa školy)
  • stát
  • název obrázku v českém jazyce a v anglickém jazyce (pokud nebude uveden, překlad zajistíme)
  • kontakt na zákonného zástupce dětí – jméno a adresa, příp. i email – pro případ souhlasu s účastí v mezinárodním kole soutěže

Autoři prací poskytují všechna práva k publikování a uveřejnění svých děl v rámci materiálů ICA, a to bezplatně po neomezenou dobu.

Výkresy zašlete na korespondenční adresu pracoviště :

Katedra geografie
Technická univerzita v Liberci
Fakulta přírodovědně humanitní a pedagogická
Studentská 1402/2
461 17 Liberec 1
 
Obálku označte: Dětská mapa Barbary Petchenik

V případě jakýchkoliv dotazů se, prosím, obraťte na klara.severynova.popkova@tul.cz

Konečná uzávěrka pro zasílání obrázků je 31. 12. 2018

PRODLOUŽENO DO 15.2.2019 !!!