Kartografická soutěž při Zeměpisné olympiádě

Vyhlášen je již 3. ročník soutěže (2018/2019) O nejlepší mapu na geografické téma. Každý účastník 21. ročníku Zeměpisné olympiády (dále jen ZO) se může soutěže zúčastnit odevzdáním vlastnoručně vytvořené mapy na libovolné geografické téma. Mapy splňující níže uvedené pokyny budou vyhodnoceny po geografické a kartografické stránce. Autoři nejlepších map budou odměněni Českou kartografickou společností zajímavými cenami.

Mapy může přihlásit jednotlivec či skupina max. 3 účastníků okresního kola ZO. Mapy se do soutěže odevzdávají nejpozději do 1. dubna 2019. Více informací ZDE

Těšíme se na zajímavá díla!


KOLEKTIVNÍ ČLENOVÉ
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický
KARTOGRAFIE PRAHA
SHOCart
T-Mapy
Katedra geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci
Katedra geografie Masarykovy univerzity
Univerzita obrany
Katedra geografie Technické univerzity v Liberci
Katedra geomatiky Českého vysokého učení technického
Geografický ústav Masarykovy univerzity
Moravské kartografické centrum