Warning: Declaration of YOOtheme\Theme\Wordpress\MenuWalker::walk($elements, $max_depth) should be compatible with Walker::walk($elements, $max_depth, ...$args) in /data/web/virtuals/202514/virtual/www/wp-content/themes/yootheme/vendor/yootheme/theme/platforms/wordpress/src/Wordpress/MenuWalker.php on line 112

Projekty členů

Vltava

Proměny historické krajiny podél Vltavy, zejména ve vazbě na vybudování tzv. Vltavské kaskády, byly předmětem projektu řešeného v letech 2018-2022 týmem z Fakulty stavební ČVUT a Přírodovědecké fakulty UK.

Více informací

VISKALIA

Zpřístupněním, ochranou a prezentací problematiky tradičního lidového stavitelství na území celého Česka, s využitím dochované plánové, kresebné a fotografické dokumentace k lidovým stavbám, se zabýval projekt VISKALIA (2020-2022), řešený ve spolupráci odborníků z Národního muzea, Etnologického ústavu AV ČR, v.v.i., a Fakulty stavební ČVUT v Praze.

https://skansen.fsv.cvut.cz/
http://viskalia.fsv.cvut.cz/projekt/modely/modely.html

Více informací

Česká nářečí

Vytváříme unikátní nářeční mapy a atlasy. Dialektologicko-kartografický tým Ústavu pro jazyk český AV ČR a Univerzity Palackého v Olomouci, řešil v letech 2020-2022 projekt NAKI II, z něhož vznikla řada zajímavých kartografických výstupů.

Více informací

Vývoj tyflomap

Cílem projektu je prostřednictvím využití multisenzoriálního působení redukovat informační deficit zapříčiněný ztrátou či omezením zrakové percepce u osob se zrakovým postižením a současně rozvíjet jejich prostorovou představivost.

Více informací

Mapování kreativních odvětví

Datové a mapové zpracování pohybu pracovních sil v oblasti kreativních odvětví v Olomouckém regionu, ilustrující návaznost tendencí daného segmentu pracovního trhu na absolutorium sounáležitých oborů na jednotlivých VŠ.

Více informací

Identifikace bariér v procesu komunikace prostorových sociálně-demografických informací

Cílem projektu je porozumět mechanismům (nejen) kartografické komunikace mezi autory interaktivních vizualizací a jejich uživateli. Bariéry v tomto informačním toku budou odhaleny kvalitativním výzkumem a jejich existence bude ověřena statistickými metodami.

Více informací

Řešíte zajímavý kartografický projekt? Chcete informovat o výsledcích svých projektů? Hledáte spolupracovníky pro své projekty? Chcete členům ČKS představit kartografické výstupy projektů? Pro zveřejnění svých projektů na této stránce kontaktujte vit.vozenilek@upol.cz.


Kolektivní členové ČKS

KARTOGRAFIE PRAHA
Katedra geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci
Katedra geografie Masarykovy univerzity
T-Mapy
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický
Katedra geomatiky Českého vysokého učení technického
Moravské kartografické centrum
Geografický ústav Masarykovy univerzity
Katedra geografie Technické univerzity v Liberci
Univerzita obrany