Warning: Declaration of YOOtheme\Theme\Wordpress\MenuWalker::walk($elements, $max_depth) should be compatible with Walker::walk($elements, $max_depth, ...$args) in /data/web/virtuals/202514/virtual/www/wp-content/themes/yootheme/vendor/yootheme/theme/platforms/wordpress/src/Wordpress/MenuWalker.php on line 112

Zveme do Brna na přednášku „Narrating about people and lands: maps, images, and text in early modern European book culture“

Jak byl v předmoderní době mapován, popisován a zobrazován prostor? A proč je zavádějící oddělovat kartografickou, obrazovou a slovní výpověď, když se snažíme dobrat odpovědi na uvedenou otázku studiem tzv. obrazových topografií? Na toto téma budou 27. října 2023 v Brně na Masarykově univerzitě hovořit v rámci společné přednášky Eva Chodějovská (Moravská zemská knihovna/Masarykova univerzita v Brně) a Silvie Tammaro (Universität Wien).

Zatímco Silvie Tammaro se ve své nedávno vydané knize věnovala italskému Turínu, Eva Chodějovská se dlouhodobě zaměřuje na Prahu. Společně představí na těchto dvou příkladech metody a strategie uplatňované při zobrazování měst v raném novověku. 

https://archivnictvi.phil.muni.cz/aktualne/kalendar-akci/narrating-about-people-and-lands-maps-images-and-text-in-early-modern-european-book-culture

Přednáška se uskuteční v rámci zavedeného cyklu přednášek a prezentací o tématech z oblasti historie a pomocných věd historických “Archivní čtvrtek” a “Medievistický pátek” probíhajících na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity jako mezioborové a mezinárodní platformy volně přístupné všem zájemcům z řad členů akademické obce. Více informací na https://archivnictvi.phil.muni.cz/aktualne/kalendar-akci

Je tu opět KARTOVÝROČÍ !!!

Česká kartografická společnost zve své členy i všechny zájemce o mapy a kartografii na seminář KARTOVÝROČÍ 2023 s blokem přednášek na téma VÝVOJ A VYUŽITÍ VOJENSKÝCH MAP.

KV23_V2

Odešel profesor František Miklošík

V předvečer 25. kartografické konference v Plzni zasáhla řady českých kartografů smutná zpráva. Ve věku nedožitých 91 let zemřel čestný člen ČKS prof. Ing. František Miklošík, DrSc. Čest jeho památce. Více o Františkovi Miklošíkovi zde.

 

15. členská schůze ČKS

Všichni členové České kartografické společnosti jsou srdečně zváni na 15. členskou schůzi ČKS, která se bude konat v úterý 5. září 2023 od 16:30 do 18:30 v předvečer 25. kartografické konference v prostorách Západočeské univerzity v Plzni (Technická 8, 301 00 Plzeň). Členům jsou k dispozici následující dokumenty:
program členské schůze
Zprávu o hospodaření ČKS 
návrh Vnitřního předpisu o výši členských příspěvků ČKS
návrh Vnitřního předpisu o způsobu hlasování na členské schůzi ČKS
návrh Vnitřního předpisu o Konferenčním fondu ČKS
formulář plné moci k zastupování na členské schůzi ČKS.

Vyhlášení soutěže mapa roku 2022 – výsledky a fotogalerie

Ve středu 3. května 2023 byly slavnostně vyhlášeny výsledky prestižní kartografické soutěže Mapa roku, letos 25. ročníku. Česká kartografická společnost oceňuje prostřednictvím soutěže kvalitní mapy a atlasy vydávané na území České republiky s celospolečenským přínosem.

Ocenění MAPA ROKU 2022 obdržela v kategorii Atlasy, soubory a edice map  Česká geologická služba za dílo Geology, Soil Environment and Hydrogeology of the Sidama Region, Ethiopia. Thematic geoscientific maps at a 1:100,000 scale and explanatory notes.

Ocenění MAPA ROKU 2022 obdržel v kategorii Samostatná kartografická díla Regionální organizátor pražské integrované dopravy ROPID za mapu Praha – mapa veřejné dopravy a schéma linkového vedení PID.

Ocenění MAPA ROKU 2022 bylo v kategorii Digitální kartografické produkty a aplikace na internetu uděleno Českému vysokému učení technickému v Praze za dílo Mapový portál Vltava – proměny historické krajiny.

Ocenění MAPA ROKU 2022 bylo uděleno v kategorii Kartografická díla pro školy a vzdělávání společnosti Kartografie Praha, a. s., za Ilustrovaný atlas světa.

Ocenění MAPA ROKU 2022 bylo uděleno v kategorii Studentské kartografické práce Jakubu Žejdlíkovi (Univerzita Palackého v Olomouci) za diplomovou práci Tyfloprůvodce po vybraných památkách Česka.

Odborná hodnoticí komise udělila v tomto ročníku tři zvláštní ocenění:

Česká kartografická společnost udělila zvláštní ocenění MAPA ROKU 2022 společnosti Kartografie Praha, a. s., za rychlou kartografickou podporu výuky ukrajinských dětí na českých školách.

 Česká kartografická společnost udělila zvláštní ocenění MAPA ROKU 2022 Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR Univerzitě Palackého v Olomouci za kvalitní kartografickou vizualizaci problematiky nářečí českého jazyka.

Česká kartografická společnost udělila zvláštní ocenění MAPA ROKU 2022 Katedře geoinformatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci za dlouholetou a kvalitní kartografickou produkci v edici M.A.P.S. (Map and Atlas Product Series).

Oceněným gratulujeme! Fotogalerii si můžete prohlédnout níž nebo https://www.cartography.cz/maparoku/galerie-mapa-roku-2022/


Kolektivní členové ČKS

KARTOGRAFIE PRAHA
Katedra geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci
Katedra geografie Masarykovy univerzity
T-Mapy
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický
Katedra geomatiky Českého vysokého učení technického
Moravské kartografické centrum
Geografický ústav Masarykovy univerzity
Katedra geografie Technické univerzity v Liberci
Univerzita obrany