Opustil nás čestný člen ČKS RNDr. Tomáš Grim, Ph.D.

Velmi smutná zpráva nejen pro českou kartografickou komunitu. RNDr. Tomáš Grim, Ph.D., který se teprve v loňském roce stal čestným členem ČKS, nás náhle opustil. Čest jeho památce.

Pohřeb se uskuteční v pátek 28. ledna 2022 od 14 hodin v kostele sv. Petra a Pavla v Hradci nad Moravicí. 

Symposium GIS Ostrava 16.–⁠18. 3. 2022

Dovolte nám, abychom vás informovali o prodloužení termínu přijímání příspěvků na Symposium GIS Ostrava 2022. Současně došlo k rozšíření nabídky workshopů. V rámci sympozia se konají konference: Smart City – vize a realita (přijímání referátů včetně abstraktů do 31. 1. 2022), Earth Observation for Smart City and Smart Region (přijímání rozšířených abstraktů do 31.1.2022) a studentská konference GISáček (přijímání příspěvků včetně abstraktů do 4. 3. 2022). Novým workshopem je Modelování dopravy ve webovém prostředí (Ing. Daniel Beran, RoadTwin, doc. Ing, Karel Jedlička, Ph.D., ZČU) – ukázka současných možností analýzy dopravy a jejího modelování pro účely plánování mobility měst a regionů (podrobnější popis viz stránky konference). Sympozium se koná ve dnech 16.–⁠18. března 2022 v on-line formě. Členové ČKS mají slevu na vložném!

Zpravodaj ČKS 4/2021

Poslední číslo roku 2021 přináší mnoho zajímavých informací! Například o tom, že mezi členy ČKS máme tři nové profesory, že proběhla kartografická konference nebo jaký bude program kartografického dne poslední únorový pátek roku 2022. Přejeme příjemné čtení!

2021_04_Zpravodaj-CKS

Kalendář pro členy ČKS

Vážení členové České kartografické společnosti,
ČKS pro vás připravila i v letošním roce nástěnný kalendář věnovaný tentokrát českým školním atlasům světa. Z důvodu úspory nákladů na poštovném jsme se domluvili s kolektivními členy ČKS a se členy Výboru společnosti, že bude možné si kalendář vyzvednout u kontaktních osob na různých místech Česka. Nejpozději do úterý 4. 1. 2022 do 12:00 vás proto prosíme o volbu distribučního místa, kde si kalendář vyzvednete. Do 12. 1. 2022 budou kalendáře zaslány kontaktním osobám a budou u nich k vyzvednutí. Odkaz na formulář ZDE.

Odborný seminář ČKS: Kartovýročí 2021

Dne 11. listopadu 2021 se uskutečnilo v prostorách Pedagogické knihovny J.A. Komenského v Praze podzimní setkání kartografů u českých školních atlasů, a to v rámci již několikátého odborného semináře v rámci tzv. kartovýročí. Akce navázala na semináře realizované v minulých letech (již od roku 2016, kdy proběhl seminář a výstava k výročí 300 let od vydání Müllerovy mapy Moravy). Letošní setkání se vyznačovalo poněkud odlišnou koncepcí propojující historické milníky s aktuálním děním v oboru.

Pokračovat ve čtení

KOLEKTIVNÍ ČLENOVÉ
KARTOGRAFIE PRAHA
Katedra geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci
Katedra geografie Masarykovy univerzity
SHOCart
T-Mapy
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický
Katedra geomatiky Českého vysokého učení technického
Moravské kartografické centrum
Geografický ústav Masarykovy univerzity
Katedra geografie Technické univerzity v Liberci
Univerzita obrany