23. ročník soutěže Mapa roku

Česká kartografická společnost v letošním roce pořádá již 23. ročník odborné kartografické soutěže Mapa roku. Vítáme všechny autory a producenty kartografických děl, a to těch tradičních i netradičních. O titul Mapa roku 2020 se bojuje v pěti kategoriích, nad rámec kategorií jsou pak udělována Zvláštní ocenění. Nejzajímavější díla po vyhodnocení národního kola poputují na Mezinárodní kartografickou výstavu, která se bude konat v prosinci ve Florencii v Itálii. Více informací, popis kategorií a pravidla jsou k dispozici na stránkách soutěže. Uzávěrka zasílání produktů do soutěže je 20. března 2021.

Výtvarná soutěž pro děti: Mapa mého budoucího světa

Národní kolo umělecko-kartografické soutěže Dětská mapa světa Barbary Petchenik pořádá Česká kartografická společnost ve spolupráci s Katedrou geografie Technické univerzity v Liberci. Téma pro letošní ročník je Mapa mého budoucího světa (A Map of My Future World). Podrobná pravidla, věkové kategorie a hodnocená kritéria jsou popsána na stránkách soutěže. Uzávěrka pro zasílání obrázků je 15. 6. 2021. Vybraná díla budou odeslána do mezinárodního kola soutěže a budou vystavena v rámci Mezinárodní kartografické konferenci ve Florencii v Itálii.

Kartografický den již v pátek 26. února 2021

Dovolujeme si připomenout, že za několik málo dní, v pátek 26. února 2021, se uskuteční v pořadí již 15. odborný seminář Kartografický den Olomouc. Letošním tématem je KARTOGRAFIE A TECHNOLOGIE. Těšit se můžete na přednášku zakladatele Klokan Technologies a aplikace MapTiler Petra Přidala (nejen) o kartografii v cloudu, přednášku vývojáře virtuální reality a “veterána” herního průmyslu Vojtěcha Budaje, přednášku o geografickém zabezpečení vojenských misí od Luboše Bělky a Vladimíra Kotláře, přednášku o “třetím rozměru” Katedry geoinformatiky UP od Honzy Bruse a Radka Barvíře, a také na nejnovější informace od vývojářů aplikací Zeměměřického úřadu Tomáše Němečka a Antonína Bačo.
Seminář proběhne on-line a je bezplatný. Pro zájemce bude otevřen i “sociální prostor” GatherTown pro možnost setkání se s dalšími účastníky a komunikace s nimi ve skupinkách. V tomto prostoru budou také připraveny postery a informace k loňskému ročníku soutěže Mapa roku. Návod na GatherTown najdete v únorovém Zpravodaji ČKS, kdo chce poslouchat jen přednášky, obdrží přímý link do přednáškového prostoru.
Prosím, registrujte se včas, ať Vám stihneme poslat všechny důležité informace.
Podrobný program a registrace jsou k dispozici na https://kartografickyden.upol.cz/
Těšíme se na viděnou!
KOLEKTIVNÍ ČLENOVÉ
KARTOGRAFIE PRAHA
Katedra geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci
Katedra geografie Masarykovy univerzity
SHOCart
T-Mapy
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický
Katedra geomatiky Českého vysokého učení technického
Moravské kartografické centrum
Geografický ústav Masarykovy univerzity
Katedra geografie Technické univerzity v Liberci
Univerzita obrany