Warning: Declaration of YOOtheme\Theme\Wordpress\MenuWalker::walk($elements, $max_depth) should be compatible with Walker::walk($elements, $max_depth, ...$args) in /data/web/virtuals/202514/virtual/www/wp-content/themes/yootheme/vendor/yootheme/theme/platforms/wordpress/src/Wordpress/MenuWalker.php on line 112

AsiaCarto poprvé

Zřejmě se rozjíždí tradice asijských regionálních kartografických konferencí (podle vzoru EUROCARTO). První roční proběhne v Hong Kongu na začátku prosince. Více informací na: https://asiacarto.org/2024/.  

Call for Submission: Abstract (up to 350 words) or Extended abstract (up to 1200 words) and Full paper

Important Dates: Paper and abstract submission will start on 1 Feb 2024, end on 1 Jun 2024.

Conference Topics:

Atlas Cartography ♥ Cartographic Art and Design ♥ Cartographic Heritage ♥ Cartography and Education ♥ Cartography and GIScience in a Hybrid Physical and Virtual Space ♥ Cartography for Disaster Management ♥ Common Spatial Data Infrastructure (CSDI) and Beyond ♥ Diversity, Ethics, and Equality ♥ Empathy and Integrity in Cartography and GIScience ♥ Generalization, Visual Analytics and Multi-scale Representation ♥ Geospatial Knowledge Transfer: Old and New in Geospatial Information Education for Asia ♥ Geo-tracking and Social Networks ♥ High Definition Maps and Mechine Cartography ♥ High Definition Maps, Positioning, and Navigation ♥ Living Structure and the Scaling Law for Automatic Mapping ♥ Location Based Services and Ubiquitous Cartography ♥ Machine Learning and GeoAI in Cartography ♥ Map Spatial Cognition and Brain-like Intelligent Navigation ♥ Map Use, Usability and Cognition ♥ Mobile/Web Cartography and Map Services ♥ Power of Maps for Equity and Social Justice ♥ Spatial Data Modelling and Cartography in Metaverse ♥ VGI, Crowdsourcing, and Citizen Science

Doplněk informace o regionální kartografické konferenci EuroCarto2024

Jako partneři konference nabízíme možnost sponzorování akce. Organizačním výborem jsou nabízené 4 kategorie:

  • zlatý sponzor za podporu 5000 EUR,
  • stříbrný sponzor za podporu 4000 EUR,
  • bronzový sponzor za podporu 2000 EUR,
  • kartografický sponzor za podporu 600 EUR.

Za tuto podporu jsou nabízené jejich propagace na webu konference a v jejím průběhu, volné vstupy pro daný počet účastníků a prezentace sponzorů během přestávek.

Nabídka pro sponzory

Zlatý

Stříbrný

Bronzový

Kartografický

Exkluzivní zmínka na webových stránkách konference a dalších konferenčních materiálech

Vystavování a šíření brožur a letáků v registrační oblasti

Bezplatné registrace na konference

8

5

3

1

Panel (2m x 1m ) v prostorách konference

6

4

2

1

Prezentace v průběhu přestávek

8-minut

5-minut

2-minuty

 

Pokud by někdo měl zájem o tuto aktivitu, může se obrátit na mne nebo přímo na organizační výbor (info@eurocarto2024.org). 

Vice informaci o konferenci najdete na stránkách: https://eurocarto2024.org/

Václav Talhofer


Kolektivní členové ČKS

KARTOGRAFIE PRAHA
Katedra geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci
Katedra geografie Masarykovy univerzity
T-Mapy
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický
Katedra geomatiky Českého vysokého učení technického
Moravské kartografické centrum
Geografický ústav Masarykovy univerzity
Katedra geografie Technické univerzity v Liberci
Univerzita obrany