Kartografická výročí xxx8

Ve čtvrtek 20. listopadu 2018 se v Praze v historické budově bývalého Vojenského zeměpisného ústavu konal odborný seminář České kartografické společnosti „KARTOGRAFICKÁ VÝROČÍ xxx8“. Přes 40 účastníků vyslechlo v odborném programu tři referáty: 500 let Klaudyánovy mapy Čech (RNDr. Tomáš Grim, Ph.D.), Významná díla stoleté tradice české kartografie (RNDr. Ladislav Plánka, CSc.) a 60 let sdružování československých a českých kartografů (doc. Ing. Miroslav Mikšovský, CSc.).

Blíží se termín přihlášení příspěvků na Mezinárodní kartografickou konferenci

V termínu 15.–20. července 2019 proběhne v japonském Tokiu 29. mezinárodní kartografická konference pod heslem Mapping Everything for Everyone. Na stránkách konference jsou k dispozici konferenční témata a výzva k registraci příspěvků. Uzávěrka pro přihlášení příspěvků k publikování v Advances in Cartography and GIScience of the International Cartographic Association je 5. prosince 2018, uzávěrka pro přihlášení abstraktů do konferenčního sborníku je 19. prosince 2018.

Pokračovat ve čtení

Kartografická soutěž při Zeměpisné olympiádě

Vyhlášen je již 3. ročník soutěže (2018/2019) O nejlepší mapu na geografické téma. Každý účastník 21. ročníku Zeměpisné olympiády (dále jen ZO) se může soutěže zúčastnit odevzdáním vlastnoručně vytvořené mapy na libovolné geografické téma. Mapy splňující níže uvedené pokyny budou vyhodnoceny po geografické a kartografické stránce. Autoři nejlepších map budou odměněni Českou kartografickou společností zajímavými cenami.

Pokračovat ve čtení


KOLEKTIVNÍ ČLENOVÉ