Zpravodaj ČKS 1/2022

První číslo roku 2022 na sebe nenechalo dlouho čekat. Přinášíme vám mnoho zajímavých informací a také pozvánek! Hlavním tématem je také reportáž z Mezinárodní kartografické konference, včetně fotografií od účastníků. O čem bude kartografický den? Jaké můžete navštívit kartografické výstavy? Jaké publikace s tématem historické kartografie vloni vyšly? Přejeme příjemné čtení!

2022-01_ZpravodajCKS

Konferencia GeoKARTO 2022 v termíne 8.–9. 9. 2022

Konferencia je organizovaná každé dva roky Kartografickou spoločnosťou SR v spolupráci s významnými akademickými inštitúciami so zameraním na aktuálne otázky a trendy teórie a praxe kartografie, geoinformatiky a geodézie. V roku 2022 sa bude konferencia organizovať v spolupráci s Katedrou fyzickej geografie a geoinformatiky, Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave. Více informací na webových stránkách konference.

Miesto konania:
Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Mlynská dolina, Ilkovičova 6

Termín konania: 8.–9. 9. 2022

Prihlásenie abstraktov: 31. 5. 2022
Vyrozumenie o prijatí abstraktov: 30. 6. 2022
Zaslanie článkov do Kartografických listov: 30. 4. 2022 / 30. 9. 2022
Úhrada účastníckeho poplatku prevodom na účet: 31. 8. 2022
Registrácia účastníkov: 31. 8. 2022

Opustil nás čestný člen ČKS RNDr. Tomáš Grim, Ph.D.

Velmi smutná zpráva nejen pro českou kartografickou komunitu. RNDr. Tomáš Grim, Ph.D., který se teprve v loňském roce stal čestným členem ČKS, nás náhle opustil. Čest jeho památce.

Pohřeb se uskuteční v pátek 28. ledna 2022 od 14 hodin v kostele sv. Petra a Pavla v Hradci nad Moravicí. 

Symposium GIS Ostrava 16.–⁠18. 3. 2022

Dovolte nám, abychom vás informovali o prodloužení termínu přijímání příspěvků na Symposium GIS Ostrava 2022. Současně došlo k rozšíření nabídky workshopů. V rámci sympozia se konají konference: Smart City – vize a realita (přijímání referátů včetně abstraktů do 31. 1. 2022), Earth Observation for Smart City and Smart Region (přijímání rozšířených abstraktů do 31.1.2022) a studentská konference GISáček (přijímání příspěvků včetně abstraktů do 4. 3. 2022). Novým workshopem je Modelování dopravy ve webovém prostředí (Ing. Daniel Beran, RoadTwin, doc. Ing, Karel Jedlička, Ph.D., ZČU) – ukázka současných možností analýzy dopravy a jejího modelování pro účely plánování mobility měst a regionů (podrobnější popis viz stránky konference). Sympozium se koná ve dnech 16.–⁠18. března 2022 v on-line formě. Členové ČKS mají slevu na vložném!


Kolektivní členové ČKS

KARTOGRAFIE PRAHA
Katedra geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci
Katedra geografie Masarykovy univerzity
SHOCart
T-Mapy
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický
Katedra geomatiky Českého vysokého učení technického
Moravské kartografické centrum
Geografický ústav Masarykovy univerzity
Katedra geografie Technické univerzity v Liberci
Univerzita obrany