Warning: Declaration of YOOtheme\Theme\Wordpress\MenuWalker::walk($elements, $max_depth) should be compatible with Walker::walk($elements, $max_depth, ...$args) in /data/web/virtuals/202514/virtual/www/wp-content/themes/yootheme/vendor/yootheme/theme/platforms/wordpress/src/Wordpress/MenuWalker.php on line 112

Autor: Rosťa Nétek

GeoKARTO 2024 – pozvánka

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

dovoľujeme si Vám zaslať pozvánku na medzinárodnú konferenciu GeoKARTO 2024, ktorá sa uskutoční 5. – 6. septembra 2024 v priestoroch Kongresového centra SAV ACADEMIA v Starej Lesnej.

Konferenciu organizuje Kartografická spoločnosť SR v spolupráci s Geografickým ústavom Slovenskej akadémie vied v Bratislave.

Konferencia je organizovaná každé dva roky Kartografickou spoločnosťou SR v spolupráci s významnými akademickými inštitúciami. Nadväzuje na dlhoročnú tradíciu kartografických konferencií. Je zameraná na aktuálne otázky a trendy z oblasti kartografie, geoinformatiky, geodézie a geografie. Poskytuje priestor rôznym odborníkom na prezentáciu svojich aktivít, ponúka možnosť prezentovať nové poznatky v uvedených vedeckých disciplínach a aplikačnej praxi, a tak prispieť k vzájomnej informovanosti odbornej verejnosti.

Podrobnejšie informácie nájdete na webových stránkach:

https://slovakcarto.sk/geokarto2024/

    

Tešíme sa na stretnutie.

Ing. Róbert Fencík, PhD.

Doplněk informace o regionální kartografické konferenci EuroCarto2024

Jako partneři konference nabízíme možnost sponzorování akce. Organizačním výborem jsou nabízené 4 kategorie:

  • zlatý sponzor za podporu 5000 EUR,
  • stříbrný sponzor za podporu 4000 EUR,
  • bronzový sponzor za podporu 2000 EUR,
  • kartografický sponzor za podporu 600 EUR.

Za tuto podporu jsou nabízené jejich propagace na webu konference a v jejím průběhu, volné vstupy pro daný počet účastníků a prezentace sponzorů během přestávek.

Nabídka pro sponzory

Zlatý

Stříbrný

Bronzový

Kartografický

Exkluzivní zmínka na webových stránkách konference a dalších konferenčních materiálech

Vystavování a šíření brožur a letáků v registrační oblasti

Bezplatné registrace na konference

8

5

3

1

Panel (2m x 1m ) v prostorách konference

6

4

2

1

Prezentace v průběhu přestávek

8-minut

5-minut

2-minuty

 

Pokud by někdo měl zájem o tuto aktivitu, může se obrátit na mne nebo přímo na organizační výbor (info@eurocarto2024.org). 

Vice informaci o konferenci najdete na stránkách: https://eurocarto2024.org/

Václav Talhofer

  • 1
  • 2
  • 9

Kolektivní členové ČKS

KARTOGRAFIE PRAHA
Katedra geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci
Katedra geografie Masarykovy univerzity
T-Mapy
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický
Katedra geomatiky Českého vysokého učení technického
Moravské kartografické centrum
Geografický ústav Masarykovy univerzity
Katedra geografie Technické univerzity v Liberci
Univerzita obrany