O společnosti

Česká kartografická společnost sdružuje zájemce o rozvoj kartografické vědy, techniky a kartografických technologií, o výchovu a vzdělávání kartografů, o historii kartografie a o tvorbu, výrobu a využívání různých typů map a atlasů a související obory. Zájemci mohou být z veřejné správy, soukromých firem i vzdělávacích institucí. Společnost má přibližně 100 individuálních členů a podporuje ji šest členů kolektivních. Za zásluhy o rozvoj kartografie a práci ve prospěch Společnosti je vybraným osobnostem udělováno čestné členství.

Mezi aktivity ČKS patří pravidelné pořádání kartografických konferencí, soutěž Mapa roku, národní soutěž Dětské kresby Barbary Petchenik, organizace odborných seminářů, výstav apod. Od roku 2017 je Česká kartografická společnost členem Rady vědeckých společností České republiky.

Česká kartografická společnost reprezentuje Českou republiku v mezinárodní kartografické asociaci ICA. Zapojuje se také aktivně do činnosti orgánů a odborných komisí ICA. K významným úspěchům patří obsazení místa presidenta ICA v letech 2003–2007 prof. Milanem Konečným z Masarykovy Univerzity v Brně a obsazení místa vice-presidenta ICA v letech 2015–2019 prof. Vítem Voženílkem z Univerzity Palackého v Olomouci.

Důležité informace

Aktuální složení Výboru ČKS je k dispozici ZDE.

Seznam kolektivních a čestných členů je k dispozici ZDE.

Stanovy ČKS jsou k dispozici ZDE a přihláška do ČKS je k dispozici ZDE.

 

Pojednání o historii sdružování kartografů v Českých zemích sepsal v roce 2013 tehdejší předseda společnosti doc. Miroslav Mikšovský. Text je k dispozici ZDE.


KOLEKTIVNÍ ČLENOVÉ
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický
KARTOGRAFIE PRAHA
SHOCart
T-Mapy
Katedra geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci
Katedra geografie Masarykovy univerzity
Univerzita obrany
Katedra geografie Technické univerzity v Liberci
Katedra geomatiky Českého vysokého učení technického
Geografický ústav Masarykovy univerzity
Moravské kartografické centrum