Warning: Declaration of YOOtheme\Theme\Wordpress\MenuWalker::walk($elements, $max_depth) should be compatible with Walker::walk($elements, $max_depth, ...$args) in /data/web/virtuals/202514/virtual/www/wp-content/themes/yootheme/vendor/yootheme/theme/platforms/wordpress/src/Wordpress/MenuWalker.php on line 112

O společnosti

Česká kartografická společnost sdružuje zájemce o rozvoj kartografické vědy, techniky a kartografických technologií, o výchovu a vzdělávání kartografů, o historii kartografie a o tvorbu, výrobu a využívání různých typů map a atlasů a související obory. Zájemci mohou být z veřejné správy, soukromých firem i vzdělávacích institucí. Za zásluhy o rozvoj kartografie a práci ve prospěch Společnosti je vybraným osobnostem udělováno čestné členství.

Mezi aktivity ČKS patří pravidelné pořádání kartografických konferencí, soutěž Mapa roku, národní soutěž Dětské kresby Barbary Petchenik, organizace odborných seminářů, výstav apod. Od roku 2017 je Česká kartografická společnost členem Rady vědeckých společností České republiky.

Česká kartografická společnost reprezentuje Českou republiku v mezinárodní kartografické asociaci ICA. Zapojuje se také aktivně do činnosti orgánů a odborných komisí ICA. K významným úspěchům patří obsazení místa presidenta ICA v letech 2003–2007 prof. Milanem Konečným z Masarykovy Univerzity v Brně a obsazení místa vice-presidenta ICA v letech 2015–2019 prof. Vítem Voženílkem z Univerzity Palackého v Olomouci.

Důležité informace

Roční zpráva (2023)

Aktuální složení Výboru

Seznam kolektivních a čestných členů

Stanovy ČKS

Přihláška do ČKS

Zápis z členské schůze konané v roce 2019

Pojednání o historii sdružování kartografů v Českých zemích sepsal v roce 2013 tehdejší předseda společnosti doc. Miroslav Mikšovský.

Plná moc

Plná moc ke stažení DOCX | Plná moc ke stažení PDF


Kolektivní členové ČKS

KARTOGRAFIE PRAHA
Katedra geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci
Katedra geografie Masarykovy univerzity
T-Mapy
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický
Katedra geomatiky Českého vysokého učení technického
Moravské kartografické centrum
Geografický ústav Masarykovy univerzity
Katedra geografie Technické univerzity v Liberci
Univerzita obrany