Výbor České kartografické společnosti

Členové výboru České kartografické společnosti pro období 2017–2021

prezident:
Talhofer Václav, prof. Ing. CSc., Univerzita obrany v Brně (vaclav.talhofer@unob.cz)

viceprezident:

Voženílek Vít, prof. RNDr. CSc., PřF UP v Olomouci (vit.vozenilek@upol.cz)

tajemník:
Svobodová Milada, Ing., Kartografie Praha, a. s.
(svobodova@kartografie.cz)

pokladník:
Zimová Růžena, Ing. Ph.D., Stavební fakulta ČVUT v Praze
 (zimova@fsv.cvut.cz)

členové:
Cajthaml Jiří, doc. Ing. Ph.D., Stavební fakulta ČVUT v Praze (jiri.cajthaml@fsv.cvut.cz)
Čada Václav, doc. Ing. CSc., FAV ZČU v Plzni (cada@kma.zcu.cz)
Jindrák Přemysl, Ing., Zeměměřický úřad Praha, prac. Sedlčany (premysl.jindrak@cuzk.cz)
Stachoň Zdeněk, Mgr. Ph.D., Geografický ústav PřF MU, Brno (zstachon@geogr.muni.cz)
Vondráková Alena, RNDr. Ph.D., LL.M., PřF UP v Olomouci (alena.vondrakova@upol.cz)

náhradníci:
Šmída Jiří, Mgr. Ph.D., TUL Liberec
Ptáček Jan Mgr., Kartografie Praha, a.s.
Rančák Josef Ing., Geodézie On Line, s.r.o.

Kontrolní komise

předseda:
Drozda Jiří, Ing., VÚGTK Zdiby (Jiri.Drozda@vugtk.cz)

členové:
Pressová Jana, Ing., Zeměměřický úřad Praha (Jana.Pressova@cuzk.cz)
Lysák Jakub, RNDr. Ph.D., PřF UK Praha (lysak@natur.cuni.cz)

KOLEKTIVNÍ ČLENOVÉ
KARTOGRAFIE PRAHA
Katedra geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci
Katedra geografie Masarykovy univerzity
SHOCart
T-Mapy
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický
Katedra geomatiky Českého vysokého učení technického
Moravské kartografické centrum
Geografický ústav Masarykovy univerzity
Katedra geografie Technické univerzity v Liberci
Univerzita obrany