Granty ČKS

Česká kartografická společnost vyhlašuje na podporu svých členů různé granty. Cílem je, aby byla více zpřístupněna účast členů ČKS na prestižních kartografických akcích.

V současné době jsou otevřené výzvy pro účast na Mezinárodní kartografické konferenci v Tokiu a na 23. kartografickou konferenci v Kutné hoře. Podrobnosti níže. Upozorňujeme také na granty ICA – organizované přímo Mezinárodní kartografickou asociací.

Grant pro účast na 29. mezinárodní kartografické konferenci v Tokiu
PŘIJÍMÁNÍ ŽÁDOSTÍ BYLO UKONČENO

Grant pro účast na 23. kartografické konferenci v Kutné hoře

Organizátoři 23. kartografické konference v Kutné Hoře (18. – 20. září 2019) vyhlašují dva konferenční granty pro podporu účasti studentů a mladých kartografů. Informace jsou na stránkách 23. kartografické konference.

ČKS v minulosti vyhlásila granty také pro účast na 21. konferenci v Lednici a na 22. kartografické konferenci v Liberci.


KOLEKTIVNÍ ČLENOVÉ
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický
KARTOGRAFIE PRAHA
SHOCart
T-Mapy
Katedra geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci
Katedra geografie Masarykovy univerzity
Univerzita obrany
Katedra geografie Technické univerzity v Liberci
Katedra geomatiky Českého vysokého učení technického
Geografický ústav Masarykovy univerzity
Moravské kartografické centrum