Warning: Declaration of YOOtheme\Theme\Wordpress\MenuWalker::walk($elements, $max_depth) should be compatible with Walker::walk($elements, $max_depth, ...$args) in /data/web/virtuals/202514/virtual/www/wp-content/themes/yootheme/vendor/yootheme/theme/platforms/wordpress/src/Wordpress/MenuWalker.php on line 112

Kartografické konference

Kartografické konference jsou tradičním setkáním českých a slovenských kartografů. Jejich obsahová náplň byla vždy zrcadlem úspěchů a problémů a tribunou k diskuzi o dalším výhledu oboru.

V roce 2023 se 25. kartografická konference uskuteční v Plzni.

První kartografická konference se uskutečnila ve dnech 1.–3.listopadu 1967 na zámku v Liblicích u Mělníka a byla společnou akcí tehdejších odborných skupin 1702 – kartografie při České a Slovenské vědeckotechnické společnosti – Společnosti geodézie a kartografie a Geografického ústavu Československé akademie věd. Od roku 1969 do roku 1987 byly kartografické konference pořádány podle místa konání střídavě buď českou nebo slovenskou odbornou skupinou kartografie při České nebo Slovenské vědeckotechnické společnosti.

V roce 1990 uspořádala kartografickou konferenci nově ustavená Kartografická společnost ČSFR, která se v roce 1993 na kartografické konferenci v Brně rozdělila v souvislosti s novým státoprávním uspořádáním na Kartografickou společnost ČR a Kartografickou společnost SR. Od roku 1995 byly kartografické konference pořádány společně těmito dvěma společnostmi, a to střídavě v České republice a na Slovensku.

V roce 2015 se Kartografická společnost ČR přejmenovala (společně se změnou stanov) na Českou kartografickou společnost a od stejného roku se kartografické konference pořádají v dvouletém intervalu už pouze na území České republiky.

Přehled dosud konaných kartografických konferencí:

 • 1967 Liblice u Mělníka
 • 1969 Praha
 • 1972 Bratislava
 • 1975 Brno
 • 1978 Banská Bystrica
 • 1981 Janské Koupele
 • 1984 Bratislava
 • 1987 Pardubice
 • 1990 Prešov
 • 1993 Brno
 • 1995 Bratislava
 • 1997 Olomouc
 • 1999 Bratislava
 • 2001 Plzeň
 • 2003 Zvolen
 • 2005 Brno
 • 2007 Bratislava
 • 2009 Olomouc
 • 2011 Bratislava
 • 2013 Plzeň
 • 2015 Lednice
 • 2017 Liberec
 • 2019 Kutná Hora
 • 2021 Ostrava
 • 2023 Plzeň

Kolektivní členové ČKS

KARTOGRAFIE PRAHA
Katedra geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci
Katedra geografie Masarykovy univerzity
T-Mapy
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický
Katedra geomatiky Českého vysokého učení technického
Moravské kartografické centrum
Geografický ústav Masarykovy univerzity
Katedra geografie Technické univerzity v Liberci
Univerzita obrany