Odborná kartografická soutěž Mapa roku

Vítáme Vás na stránkách soutěže MAPA ROKU


Přihlásit exponát do aktuálního ročníku můžete zde

V roce 2023 pořádá Česká kartografická společnost 25. ročník prestižní kartografické soutěže Mapa roku.

A co vedlo před mnoha lety k založení tohoto kartografického klání? „K vytvoření soutěže Mapa roku nás inspirovaly soutěže jako Známka roku, Kniha roku, Sportovec roku či Atlet roku. Nešlo přitom ani tak o nějaké velké mediální zviditelnění se, protože je to odborná soutěž. Naším cílem bylo dosáhnout toho, aby se minimálně při vyhlášení výsledků soutěže výrobci map sešli. Aby zde navázali kontakty, případně vyřešili problémy, pokud nějaké mezi nimi existují.“ uvádí zakladatel soutěže Mapa roku prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc.

Samotné setkání producentů map však není jediným cílem této soutěže. Česká kartografická společnost chce prostřednictvím soutěže Mapa roku zhodnotit kvalitu kartografických děl vydávaných na území České republiky a ocenit producenty map, kteří dodržují kartografické zásady tvorby map a jejich díla tak jsou kvalitní a pro společnost přínosná. Samotní producenti map se na Českou kartografickou společnost mohou obrátit s žádostí o odborné konzultace, které by vedly ke správnému kartografickému zpracování jejich děl.