Odborná kartografická soutěž Mapa roku

Vítejte na stránkách soutěže MAPA ROKU

Česká kartografická společnost vyhlásila výsledky 26. ročníku prestižní kartografické soutěže MAPA ROKU.

Vážení mapoví nadšenci a tvůrci kartografických děl,

na slavnostním vyhlášení výsledků 26. ročníku odborné soutěže České kartografické společnosti dne 9. května 2024 bylo z rukou prezidenta ČKS prof. Václava Talhofera předáno pět diplomů a tři zvláštní ocenění Mapa roku 2023:

kategorie Atlasy, soubory a edice map: 

  • Český úřad zeměměřický a katastrální za Základní topografické mapy České republiky

kategorie Samostatná kartografická díla:

  • Kartografie Praha, a. s., za mapu Svět – státy a reliéf, nástěnná mapa

kategorie Digitální kartografické produkty a aplikace na internetu:

  • Český úřad zeměměřický a katastrální za Základní topografické mapy České republiky

kategorie Kartografická díla pro školy a vzdělávání:

  • společnosti TERRA, s.r.o., a TERRA-KLUB, o.p.s., za Školní atlas dnešního Česka

kategorie Studentské kartografické práce:

  • David Čihák z Univerzity Palackého v Olomouci za diplomovou práci Postupy pro tvorbu vintage mapového designu

zvláštní ocenění:

  • Centrum geografie vzdělávání a vzdělávání v geografii Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem za praktickou a efektivní výukovou pomůcku Editovatelné OBRYSOVÉ MAPY.
  • Laboratoř pro informační a kognitivní vědy Masarykovy univerzity za inovativní aplikaci imerzivního virtuálního prostředí ve výuce geografie skrze produkty eDIVE.
  • společnost Geodézii On Line, spol. s r.o., za kartografickou podporu projektu dálkových turistických tras VIA CZECHIA.

Seznam vítězů a přehled nominovaných produktů je dostupný na stránkách aktuálního ročníku soutěže.

Soutěž MAPA ROKU, tradiční akce ČKS, přináší jedinečnou příležitost pro všechny, kdo se vášnivě věnují tvorbě map, atlasy, edic a digitálních kartografických produktů. Od svého vzniku soutěž našla své pevné místo na výslunní, stala se symbolem excelence a odráží nekonečnou kreativitu a inovace v oblasti kartografie. Nezáleží, zda jste zkušení profesionálové, talentovaní studenti nebo amatérští kartografové – vaše dílo má šanci zazářit v této prestižní soutěži! Každý účastník přispívá k bohatství a rozmanitosti světa kartografického vyjadřování. Vaše mapy nejsou pouze odrazem reality, ale také vaší schopnosti vnášet do nich originalitu a příběh. Soutěž MAPA ROKU je otevřená pro širokou škálu příspěvků, od tradičních tištěných map až po interaktivní digitální aplikace. Přihlášeny mohou být nejen finální mapové produkty, ale i tvůrčí procesy, inspirace a příběhy map.

Zapojte se do nadcházejícího 27. ročníku prestižní soutěže přihlášením svých letošních děl a získejte příštího ocenění MAPA ROKU 2024.

V případě dotazů kontaktujte:
prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc. – předseda odborné komise pro soutěž MAPA ROKU
vit.vozenilek@upol.cz
+420 585 634 513