Oceněné produkty Mapa roku 2008

V kategorii Atlasy, soubory a edice map:
Turistické mapy 1 : 50 000 (Kartografie Praha, a s.)

V kategorii Samostatná kartografická díla:
CHKO Broumovsko, vydaná ve 4 jazykových verzích (ROSY).

Kategorie Kartografická díla pro školy:
Z důvodu nízkého počtu přihlášených produktů v této kategorii nebyly nominace vyhlášeny. Cena se neuděluje.

V kategorii Kartografické výsledky studentských prací:
Tvorba turistické mapy – mapová příloha k DP Bc. Tomáše Janaty z ČVUT Praha.

V kategorii Digitální produkty a kartografické aplikace na internetu:
Cykloatlas Online (SHOCart spol. s r. o.).

Zvláštní ocenění:
Hodnotící komise pro soutěž Mapa roku 2008 udělila jedno zvláštní ocenění, a to Univerzitě Palackého v Olomouci za kartografické dílo Hranicko – atlas rozvoje mikroregionu za přínos k hlubšímu poznání regionu.