Oceněné produkty Mapa roku 2021

NOMINACE A OCENĚNÍ MAPA ROKU 2021

Česká kartografická společnost v roce 2022 uspořádala 24. ročník soutěže Mapa roku. Odborná komise pro soutěž Mapa roku přihlášená kartografická díla vydaná na území České republiky v roce 2021 zhodnotila a určila nominace a vítěze tohoto prestižního kartografického ocenění.

Uzávěrka pro přihlášení kartografických děl a studentských prací byla 20. března 2022 a následující období patřilo podrobnému hodnocení produktů jednotlivými členy hodnotící komise. V pondělí 2. května 2022 se členové komise sešli na Katedře geoinformatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a po společném jednání a hodnocení produktů stanovili nominace na ocenění Mapa roku 2021.

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhlo ve čtvrtek 9. června 2022 v sídle Českého úřadu zeměměřického a katastrálního v Praze. Součástí slavnostního předání ocenění Mapa roku 2021 bylo také přání k 90. narozeninám významnému českému kartografovi doc. Ing. Miroslavu Mikšovskému, CSc., a udělení čestného členství v České kartografické společnosti historičce prof. PhDr. Evě Semotanové, DrSc.

V září 2022 proběhla v prostorách olomouckého interaktivního muzea vědy Pevnost poznání výstava nejzajímavějších produktů přihlášených do soutěže Mapa roku. Na výstavě byla představena všechna díla, která odborná komise pro soutěž Mapa roku nominovala na ocenění, expozice byla doplněna i dalšími kartografickými zajímavostmi (mapy na různých materiálech, glóby apod.). Velmi navštěvovanou částí byl také dětský koutek, kde si děti mohly nakreslit „kousek svého světa“ a prostřednictvím informačních materiálů jim byla představena soutěž Dětské kresby Barbary Petchenik. Digitální kartografická díla a digitální studentské práce byly prezentovány v promítaném videu. Výstavu připravují tradičně pracovníci Katedry geoinformatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci z pověření České kartografické společnosti. Na přípravě výstavy se podíleli také pracovníci Pevnosti poznání. Výstava byla zpřístupněna zdarma a v průběhu jejího konání v měsíci září ji mohlo navštívit několik tisíc návštěvníků, kteří Pevností poznání prošli.

O titul Mapa roku 2021 bojovalo celkem 17 producentů z celé České republiky a shodný počet, tedy 17 autorů studentských prací z pěti vysokých škol. Počet přihlášených produktů v kategoriích: Atlasy, soubory a edice map 17; Samostatná kartografická díla 45; Kartografická díla pro školy a vzdělávání 8; Studentské kartografické kvalifikační práce 17; Digitální kartografické produkty a aplikace na internetu 9.

NOMINACE A OCENĚNÍ MAPA ROKU 2021:

V kategorii Atlasy, soubory a edice map:

 • Tipy na cyklovýlety v Karlovarském kraji
  Živý kraj – Destinační agentura pro Karlovarský kraj, z. s.
 • Hergetův plán Prahy 1790/1791
  nakladatelství Scriptorium a Historický ústav Akademie věd ČR, v. v. i.
 • Atlas Moravskoslezského kraje: lidé, podnikání, prostředí
  Moravskoslezský kraj a Urban Planner, spol. s r. o.
 • Historický vývoj obyvatelstva Prahy a jejích předměstí
  Urbánní a regionální laboratoř Katedry sociální geografie a regionálního rozvoje
  Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy

 V kategorii Samostatná kartografická díla:

 • CHKO Brdy 1 : 25 000
  Geodézie On Line, spol. s r. o.
 • Ručně malovaná cyklomapa Orlickoústecko
  CBS Nakladatelství, spol. s r. o.
 • Obyvatelstvo Česka: Věková struktura v období 1995-2019
  Univerzita Palackého v Olomouci
 • Obyvatelstvo Česka: Index ekonomického zatížení v období 1995-2019
  Univerzita Palackého v Olomouci

V kategorii Kartografická díla pro školy a vzdělávání:

 • Česko – reliéfní mapa
  Kartografie PRAHA, a. s.
 • Časopis Dnešní svět
  TERRA-KLUB, o. p. s., a TERRA, spol. s r. o.
 • Webový portál MapoveDovednosti.cz
  Martin Hanus, Centrum geografického a environmentálního vzdělávání
  Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy
 • Školní atlas světa – Flexibooks
  Kartografie PRAHA, a. s.

V kategorii Digitální kartografické produkty a aplikace na internetu:

 • Dantovo peklo jako ArcGIS Story Map
  Josef Münzberger, České vysoké učení technické v Praze
 • Online adaptabilní aplikace rozvoje mapových dovedností MapoveDovednosti.cz
  Martin Hanus, Centrum geografického a environmentálního vzdělávání
  Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy
 • Školní atlas světa – Flexibooks
  Kartografie PRAHA, a. s.
 • Online knihovna Dnešní svět
  TERRA-KLUB, o. p. s., a TERRA, spol. s r. o.

V kategorii Studentské kartografické práce jsou nominace:

 • Storymapa Haldy Ema a jejího okolí
  Kateřina Rutová, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
 • Atlas přírodních charakteristik Olomouckého kraje
  Ondřej Biemann, Univerzita Palackého v Olomouci
 • Analýza a vizualizace koryt řek pro podporu kanoistiky
  Alexandra Plachtová, Univerzita Palackého v Olomouci
 • Metriky grafické náplně map založené na rastrových formátech
  Radek Barvíř, Univerzita Palackého v Olomouci
 • Generalizace vrstevnic v rovinatých územích
  Marek Čelonk, Univerzita Karlova

Hodnotící komise pro soutěž Mapa roku 2021 udělila nad rámec cen udělovaných v jednotlivých kategoriích jedno zvláštní ocenění, a to společnosti TERRA-KLUB a nakladatelství TERRA za propojení kartografických, geografických a společenských věd při chápání světa v širších souvislostech v komplexním vzdělávacím programu Dnešní svět.