Oceněné produkty Mapa roku 2001

Kategorie Atlasy, soubory a edice map:
Základní mapy ČR 1 : 10 000 vyhotovené digitální metodou na podkladě ZABAGED (Zeměměřický úřad Praha)

Kategorie Kartografické aplikace na internetu:
aplikace http://mapy.tiscali.cz (PLANstudio spol. s r.o)

Zvláštní cena komise:
Mgr. Barbora Skácelová (studentka UP Olomouc) za mimořádně zdařilé zpracování rozsáhlého kartografického tématu v rámci diplomové práce Atlas zemědělských plodin