Oceněné produkty Mapa roku 2017

Kategorie Atlasy, soubory a edice map:
Historický atlas obyvatelstva českých zemí (Univerzita Karlova)

Kategorie Samostatná kartografická díla:
Zahrada Evropy 1 : 25 000 (Geodézie On Line, spol. s r.o.)

Kategorie Kartografická díla pro školy:
Z důvodu nízkého počtu přihlášených produktů nebyly vyhlášeny nominace. Cena nebyla udělena.

Kategorie Digitální kartografické produkty a aplikace na internetu:
Z důvodu nízkého počtu přihlášených produktů nebyly vyhlášeny nominace. Cena nebyla udělena.

Kategorie Studentské kartografické kvalifikační práce:
Statistický atlas Olomouce v infografickém provedení autora Bc. Martina Porteše (Univerzita Palackého v Olomouci).

Zvláštní ocenění Mapa roku 2017 získala společnost TRASA, spol. s r. o. za mapu Banát 1 : 100 000, vytvořenou podle metodiky Klubu českých turistů.