Oceněné produkty Mapa roku 2006

Kategorie Atlasy, soubory a edice map:
Atlas hnízdního rozšíření ptáků v ČR 2001-2003 (Fakulta lesnická a environmentální ČZU v Praze)

Kategorie Samostatná kartografická díla:
Český ráj očima archeologie (Geodézie On Line, spol. s r.o.)

Kategorie Kartografická díla pro školy:
Česká republika – sešitový atlas pro ZŠ a víceletá gymnázia (Kartografie Praha, a.s.)

Kategorie Kartografické výsledky studentských prací:
Atlas české části Slezských Beskyd (Nikoly Jurkové – OSU)

V kategorii Digitální produkty:
Kilometrovník PRO – ČR a SR (Tranis, spol. s r. o.)

V kategorii Kartografické aplikace na internetu:
Interaktivní plány integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje (SmartGIS)

Zvláštní ocenění:
Vydavateli Geodézie On Line, spol. s r. o. za kartografický počin při tvorbě edice přeshraničních map.
Vydavateli SHOCart, spol. s r.o. za trvale kvalitní kartografické zpracování cykloturistické tématiky.