Oceněné produkty Mapa roku 2018

Kategorie Atlasy, soubory a edice map:
edice mapových atlasů Jizerské hory a Ještědský hřbet, Český ráj, Krkonoše (Kartografie HP, spol. s r. o.)

Kategorie Samostatná kartografická díla:
Český les – Tachovsko 1 : 25 000 (Geodézie On Line, spol. s r.o.)

Kategorie Kartografická díla pro školy:
Česko – obecně zeměpisná mapa & Vývoj českého státu (Kartografie PRAHA, a. s.)

Kategorie Digitální kartografické produkty a aplikace na internetu:
Z důvodu nízkého počtu přihlášených produktů nebyly vyhlášeny nominace. Cena nebyla udělena.

Kategorie Studentské kartografické kvalifikační práce:
diplomová práce Bc. Jakuba Vaníka ze Západočeské univerzity v Plzni s názvem Atlas Geocachingu

Zvláštní ocenění Mapa roku 2018 získalo nakladatelství ROSY Rohlík a syn za dlouhodobý a systematický přínos v kartografické produkci turistických map 1 : 25 000.