Oceněné produkty Mapa roku 2003

Kategorie Atlasy, soubory a edice map:
Standardizované topografické mapy 1 : 25 000 a 1 : 50 000 (vydávaných Ministerstvem obrany ČR, Geografickou službou Armády ČR)

Kategorie Samostatná kartografická díla:
Národní park Podyjí – National Park Thayatal (Nakladatelství ROSY)

Kategorie Kartografické aplikace na internetu:
mapový portál mapy.centrum.cz (T-MAPY spol. s r.o.)

Zvláštní cena komise:
Laboratoři geoinformatiky Katedry informatiky a geoinformatiky FŽP, UJEP v Ústí nad Labem za zveřejnění a prezentaci map I. a II. vojenského mapování prostřednictvím internetu
Českému úřadu zeměměřickému a katastrálnímu za kvalitní zpracování tematického státního mapového díla Silniční mapa ČR 1 : 50 000