Oceněné produkty Mapa roku 2015

Kategorie Atlasy, soubory a edice map:
edice turistických map 1 : 40 000 (SHOCart, spol. s r. o.)

Kategorie Samostatná kartografická díla:
Šumava – Lipno 1 : 25 000 (Geodézie On Line, spol. s r. o.)

Kategorie Kartografická díla pro školy:
Školní atlas dnešního Česka (TERRA, spol. s r. o.)

Kategorie Digitální kartografické produkty a aplikace na internetu:
Analýzy výškopisu (Český úřad zeměměřický a katastrální)

Kategorie Studentské kartografické kvalifikační práce:
Implementace 3D tisku pro tvorbu fyzických modelů reliéfu a povrchu (Radek Barvíř, Univerzita Palackého v Olomouci)

Zvláštní ocenění Mapa roku 2015 získala Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze za zajímavé kartografické zpracování problematiky sociálně prostorové diferenciace Česka a Prahy v historické perspektivě.

Zvláštní ocenění Mapa roku 2015 získala společnost Mapcentrum, spol. s r. o. za dlouhodobou propagaci kartografie formou pohádkových map.