Oceněné produkty Mapa roku 2016

Kategorie Atlasy, soubory a edice map:
sada 3D pohlednic České, moravské a slovenské hory (Kartografie HP, spol. s. r. o.)

Kategorie Samostatná kartografická díla:
Nitriansky kraj cyklomapa 1 : 100 000 (SHOCart, spol. s r. o.)

Kategorie Kartografická díla pro školy:
sada Vlastivědné mapy pro 1. stupeň základních škol (KARTOGRAFIE PRAHA, a. s.)

Kategorie Digitální kartografické produkty a aplikace na internetu:
interaktivní verze školního atlasu Česká republika ve verzi Flexibooks (KARTOGRAFIE PRAHA, a. s.)

Kategorie Studentské kartografické kvalifikační práce:
Tvorba barevných stupnic podle stylu map (Andrea Hohnová, Univerzita Palackého v Olomouci)

Zvláštní ocenění Mapa roku 2016 získal Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický za digitalizaci a zpřístupnění vzácných starých kartografických děl.

Zvláštní ocenění Mapa roku 2016 získala Univerzita Palackého v Olomouci za trvalý inovativní přístup k produkci vědeckých a odborných tematických map a atlasů v edici M.A.P.S.