Oceněné produkty Mapa roku 2010

V kategorii Atlasy, soubory a edice map:
Atlas krajiny České republiky (MŽP ČR, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví)

V kategorii Samostatná kartografická díla:
Pomezí Krkonoš a Jizerských hor (nakladatelství ROSY)

Kategorie Kartografická díla pro školy:
Z důvodu nízkého počtu přihlášených produktů v této kategorii nebyly nominace vyhlášeny. Cena se neuděluje.

V kategorii Kartografické výsledky studentských prací:
Analýza vývoje města Olomouce pomocí územních plánů a jeho vizualizace (Mgr. Zuzana Zapletalová)

V kategorii Digitální produkty a kartografické aplikace na internetu:
Historická ortofotomapa České republiky (GEODIS Brno)

Zvláštní ocenění:
Hodnotící komise pro soutěž Mapa roku 2010 udělila dvě zvláštní ocenění, a to Národnímu zemědělskému muzeu za soubor Svědectví map – lesní mapy a společnosti SmartGIS za Komplexní mapy veřejné dopravy.