Aktuální ročník

VYHLÁŠENY VÝSLEDKY SOUTĚŽE MAPA ROKU 2023

Česká kartografická společnost zveřejnila na slavnostní akci 9. května 2024 výsledky  26. ročníku odborné soutěže Mapa roku v pěti soutěžních kategoriích.

ATLASY, SOUBORY A EDICE MAP

Ocenění MAPA ROKU 2023 obdržel v kategorii Atlasy, soubory a edice map  Český úřad zeměměřický a katastrální za Základní topografické mapy České republiky. Do kategorie bylo přihlášeno 18 produktů od 11 vydavatelství. Nominace obdržely tři atlasy a dva soubory map:

 • Atlas libereckých živých jmen | Technická univerzita v Liberci
 • Atlas Moravskoslezského kraje: lidé, podnikání, prostředí | Moravskoslezský kraj a Urban Planner, s. r. o.
 • Atlas nářečí českého jazyka — nominativ singuláru feminin | Ústav pro jazyk český Akademie věd ČR a Univerzita Palackého v Olomouci
 • Základní topografické mapy České republiky | Český úřad zeměměřický a katastrální
 • Základní topografická mapa České republiky 1 : 5 000 | Český úřad zeměměřický a katastrální

SAMOSTATNÁ KARTOGRAFICKÁ DÍLA

Ocenění MAPA ROKU 2023 obdržela v kategorii Samostatná kartografická díla Kartografie Praha, a. s., za mapu Svět – státy a reliéf, nástěnná mapa. Do kategorie bylo přihlášeno 14 produktů od 7 vydavatelství či autorů. Nominace obdrželo pět tematických map:

 • Z nejzápadnějšího bodu do Davle 1 : 25 000 ze souboru VIA CZECHIA – Centrální stezka | Geodézie On Line, spol. s r.o.
 • Svět – státy a reliéf, nástěnná mapa | Kartografie Praha, a. s.
 • Velkoměřítkové mapování ostrova sv. Kiliána u Davle s důrazem na porovnání s existujícími daty | Filip Kradijan Seider
 • Ilustrovaná mapa světa | Kartografie Praha, a. s.
 • Banská Bystrica a okolie – kedysi a dnes – historická a súčasná mapa regiónu | VKÚ Harmanec a CBS nakladatelství

DIGITÁLNÍ KARTOGRAFICKÉ PRODUKTY A APLIKACE NA INTERNETU

Ocenění MAPA ROKU 2023 obdržel v kategorii Digitální kartografické produkty a aplikace na internetu Český úřad zeměměřický a katastrální za Základní topografické mapy České republiky. Do kategorie bylo přihlášeno 16 produktů od 11 vydavatelství či autorů. Nominace obdrželo pět kartografických datových sad či kartografických aplikací na internetu:

 • Digitální geografický model ČR v měřítku 1 : 250 000 | Český úřad zeměměřický a katastrální
 • Webová mapová aplikace predikce odezvy dřevin na klima do roku 2055 | Univerzita Karlova
 • Základní topografické mapy České republiky | Český úřad zeměměřický a katastrální
 • Atlas Moravskoslezského kraje | Moravskoslezský kraj a Urban Planner, s. r. o.
 • Školní atlas dnešního Česka v online verzi | TERRA, s.r.o., a TERRA-KLUB, o.p.s.

KARTOGRAFICKÁ DÍLA PRO ŠKOLY A VZDĚLÁVÁNÍ

Ocenění MAPA ROKU 2023 obdržely v kategorii Kartografická díla pro školy a vzdělávání společnosti TERRA, s.r.o., a TERRA-KLUB, o.p.s., za Školní atlas dnešního Česka. Do kategorie bylo přihlášeno 10 kartografických děl od 6 vydavatelů či autorů. Nominace obdržel jeden atlas, dvě aplikace a dvě mapy:

 • Editovatelné OBRYSOVÉ MAPY (verze 2) | GEOEDU UJEP v Ústí nad Labem
 • Školní atlas dnešního Česka | TERRA, s.r.o., a TERRA-KLUB, o.p.s.
 • eDIVE – aplikace pro výuku VÝŠKOPISU | Masarykova univerzita, Laboratoř pro informační a kognitivní vědy
 • Ilustrovaná mapa států světa | Kartografie Praha, a. s.
 • Česko – příruční vlastivědná mapa/satelitní snímek | Kartografie Praha, a. s.

STUDENTSKÉ KARTOGRAFICKÉ PRÁCE

Ocenění MAPA ROKU 2023 obdržel v kategorii Studentské kartografické práce David Čihák z Univerzity Palackého v Olomouci za diplomovou práci Postupy pro tvorbu vintage mapového designu. Do kategorie bylo přihlášeno 21 seminárních, bakalářských či diplomových prací ze 7 českých vysokých škol. Nominace obdržely 2 bakalářské a 4 diplomové práce:

 • Velkoměřítkové mapování ostrova sv. Kiliána u Davle s důrazem na porovnání s existujícími daty | Filip Kradijan Seider, Univerzita Karlova
 • Dokumentace (mapa) lokality Vidimské lávky na Kokořínsku | David Martínek, Univerzita Karlova
 • Vliv grafických proměnných na vizuální vyhledávání na mapách | Dominik Hološ, Masarykova univerzita
 • Postupy pro tvorbu vintage mapového designu | David Čihák, Univerzita Palackého v Olomouci
 • Copernicus data in sustainable development goals using image maps | Sushmita Subedi, Univerzita Palackého v Olomouci
 • Tvorba nástroje pro generování sekvenčních grafů z eye-tracking dat | Michaela Vojtěchovská, Univerzita Palackého v Olomouci

Odborná komise ČKS pro soutěž Mapa roku 2023 udělila zvláštní ocenění Centru geografie vzdělávání a vzdělávání v geografii Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem za praktickou a efektivní výukovou pomůcku Editovatelné OBRYSOVÉ MAPY.

Odborná komise ČKS pro soutěž Mapa roku 2023 udělila zvláštní ocenění Laboratoři pro informační a kognitivní vědy Masarykovy univerzity za inovativní aplikaci imerzivního virtuálního prostředí ve výuce geografie skrze produkty eDIVE.

Odborná komise ČKS pro soutěž Mapa roku 2023 udělila zvláštní ocenění společnosti Geodézii On Line, spol. s r.o., za kartografickou podporu projektu dálkových turistických tras VIA CZECHIA.