Aktuální ročník

ČESKÁ KARTOGRAFICKÁ SPOLEČNOST VYHLÁSILA

NOMINACE A VÍTĚZE OCENĚNÍ MAPA ROKU 2018

 

Česká kartografická společnost v letošním roce uspořádala 21. ročník soutěže Mapa roku. Odborná komise zhodnotila přihlášená kartografická díla vydaná na území České republiky v roce 2018 a určila nominace a vítěze v jednotlivých kategoriích. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhlo ve čtvrtek 9. května 2019 od 13 hodin v Literárním sále Průmyslového paláce na Výstavišti Praha v rámci veletrhu Svět knihy 2019.

 

O titul Mapa roku 2018 bojovalo celkem 95 produktů, které do soutěže přihlásilo 19 producentů z celé České republiky.

Počet přihlášených produktů v kategoriích:

Atlasy, soubory a edice map – 11

Samostatná kartografická díla – 64

Kartografická díla pro školy – 6

Studentské kartografické kvalifikační práce – 9

Digitální kartografické produkty a aplikace na internetu – 5

 

NOMINACE NA OCENĚNÍ MAPA ROKU 2018:

V kategorii Atlasy, soubory a edice map byly nominace:

 • edice Ručně malované mapy
  CBS Nakladatelství, spol. s r. o.
 • edice Turistické mapy pro každého 1 : 25 000
  Geodézie On Line, spol. s r. o.
 • Tematický atlas Jihomoravského kraje
  Kartografie PRAHA, a. s. a Jihomoravský kraj
 • edice mapových atlasů Jizerské hory a Ještědský hřbet, Český ráj, Krkonoše
  Kartografie HP, spol. s r. o.
 • edice map Cykloturistická mapa sítě linek MHD Jihomoravského kraje
  SHOCart, spol. s r. o.

Vítězem se stala edice mapových atlasů Jizerské hory a Ještědský hřbet, Český ráj,
Krkonoše společnosti Kartografie HP, spol. s r. o.

 

V kategorii Samostatná kartografická díla byly nominace:

 • Český les – Tachovsko 1 : 25 000­
  Geodézie On Line, spol. s r. o.
 • Jizerské hory 1 : 25 000
  Kartografie HP, spol. s r. o.
 • Česko – Slovensko, 100 let republiky
  Kartografie PRAHA, a. s.
 • Zaklínačův svět
  Pavel Seemann a Kartografie PRAHA, a. s.
 • Jižní Čechy – Eurovelo
  SHOCart, spol. s r. o.

Vítězem se stala mapa Český les – Tachovsko 1 : 25 000 společnosti Geodézie On Line, s. r.  o.

 

V kategorii Kartografická díla pro školy:

Z důvodu nízkého počtu přihlášených produktů nebyly vyhlášeny nominace, cena byla udělena bez nominace.

Vítězem se stala mapa Česko – obecně zeměpisná mapa & Vývoj českého státu společnosti Kartografie PRAHA, a. s.

 

V kategorii Digitální kartografické produkty a aplikace na internetu:

Z důvodu nízkého počtu přihlášených produktů nebyly vyhlášeny nominace. Cena nebyla udělena.

 

V kategorii Studentské kartografické kvalifikační práce byly nominace:

 • Časoprostorová analýza cenové mapy Olomouce 1993–2017

Barbora Kočvarová, Univerzita Palackého v Olomouci

 • Možnosti nízkonákladových prostředků v oblasti virtuální reality

    Ondřej Kvarda, Masarykova univerzita

 • Atlas Geocachingu

    Jakub Vaník, Západočeská univerzita v Plzni

 • Kartografické zpracování fenoménu migrace

    Klára Červená, Západočeská univerzita v Plzni

 • Stanovení časově proměnné hlukové zátěže z dopravních intenzit
  Daniel Beran, Západočeská univerzita v Plzni

Vítěznou prací byla diplomová práce Bc. Jakuba Vaníka ze Západočeské univerzity v Plzni s názvem Atlas Geocachingu.

 

Hodnotící komise pro soutěž Mapa roku 2018 udělila nad rámec cen udělovaných v jednotlivých kategoriích jedno zvláštní ocenění.

Zvláštní ocenění ČKS získalo Nakladatelství ROSY Rohlík a syn za dlouhodobý a systematický přínos v kartografické produkci turistických map 1 : 25 000.

 

 

Kontakt:

RNDr. Alena Vondráková, Ph.D., LL.M.

mail: alena.vondrakova@gmail.com

telefon: 604 402 502

PDF VERZE KE STAŽENÍ MR2018_TZ