Oceněné produkty Mapa roku 2002

Kategorie Atlasy, soubory a edice map:
Turistický autoatlas Česko 1 : 100 000 (SHOCart s.r.o.)

Kategorie Samostatná kartografická díla:
Atlas Praha – Pražská integrovaná doprava (Geodézie ČS, a.s)

Kategorie Kartografické aplikace na internetu:
www.praha14.cz/planstudio/praha14/praha14.html (PLANstudio, spol. s r.o.)

Zvláštní cena komise:
kartografické vydavatelství Geodézie ČS a.s. za přínos k tvorbě komplexních kartografických děl pro regionální účely