Warning: Declaration of YOOtheme\Theme\Wordpress\MenuWalker::walk($elements, $max_depth) should be compatible with Walker::walk($elements, $max_depth, ...$args) in /data/web/virtuals/202514/virtual/www/wp-content/themes/yootheme/vendor/yootheme/theme/platforms/wordpress/src/Wordpress/MenuWalker.php on line 112

Česká kartografická společnost

Sdružujeme zájemce o rozvoj kartografické vědy, techniky a kartografických technologií, o výchovu a vzdělávání kartografů, o historii kartografie a o tvorbu, výrobu a využívání různých typů map a atlasů a související obory.

Vstupte do řad ČKS jako individuální nebo kolektivní člen.

115

inviduálních členů

16

kolektivních členů

9

čestných členů

Vyhlášení soutěže mapa roku 2022 – výsledky a fotogalerie

Ve středu 3. května 2023 byly slavnostně vyhlášeny výsledky prestižní kartografické soutěže Mapa roku, letos 25. ročníku. Česká kartografická společnost oceňuje prostřednictvím soutěže kvalitní mapy a atlasy vydávané na území České republiky s celospolečenským přínosem.

Ocenění MAPA ROKU 2022 obdržela v kategorii Atlasy, soubory a edice map  Česká geologická služba za dílo Geology, Soil Environment and Hydrogeology of the Sidama Region, Ethiopia. Thematic geoscientific maps at a 1:100,000 scale and explanatory notes.

Ocenění MAPA ROKU 2022 obdržel v kategorii Samostatná kartografická díla Regionální organizátor pražské integrované dopravy ROPID za mapu Praha – mapa veřejné dopravy a schéma linkového vedení PID.

Ocenění MAPA ROKU 2022 bylo v kategorii Digitální kartografické produkty a aplikace na internetu uděleno Českému vysokému učení technickému v Praze za dílo Mapový portál Vltava – proměny historické krajiny.

Ocenění MAPA ROKU 2022 bylo uděleno v kategorii Kartografická díla pro školy a vzdělávání společnosti Kartografie Praha, a. s., za Ilustrovaný atlas světa.

Ocenění MAPA ROKU 2022 bylo uděleno v kategorii Studentské kartografické práce Jakubu Žejdlíkovi (Univerzita Palackého v Olomouci) za diplomovou práci Tyfloprůvodce po vybraných památkách Česka.

Odborná hodnoticí komise udělila v tomto ročníku tři zvláštní ocenění:

Česká kartografická společnost udělila zvláštní ocenění MAPA ROKU 2022 společnosti Kartografie Praha, a. s., za rychlou kartografickou podporu výuky ukrajinských dětí na českých školách.

 Česká kartografická společnost udělila zvláštní ocenění MAPA ROKU 2022 Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR Univerzitě Palackého v Olomouci za kvalitní kartografickou vizualizaci problematiky nářečí českého jazyka.

Česká kartografická společnost udělila zvláštní ocenění MAPA ROKU 2022 Katedře geoinformatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci za dlouholetou a kvalitní kartografickou produkci v edici M.A.P.S. (Map and Atlas Product Series).

Oceněným gratulujeme! Fotogalerii si můžete prohlédnout níž nebo https://www.cartography.cz/maparoku/galerie-mapa-roku-2022/

Detail zprávy ...Nominace na ocenění MAPA ROKU 2022. Přijďte na vyhlášení výsledků!

Odborná komise České kartografické společnosti na svém zasedání zhodnotila všechny přihlášené produkty a nominovala na ocenění Mapa roku 2022Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže se uskuteční ve středu 3. května 2023 od 12:30 hodin v Praze na Novotného lávce 5. Srdečně zveme nejen všechny nominované na ocenění Mapa roku 2022, ale i všechny příznivce soutěže a zájemce o kartografii. Registrace na slavnostní vyhlášení výsledků soutěže ZDE

Detail zprávy ...


25. kartografická konference

Katedra geomatiky Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni (ZČU) a Česká kartografická společnost (ČKS) připravují 25. kartografickou konferenci, která se bude konat v západočeské metropoli od 5. do 7. září 2023. Po deseti letech se zde opět setkají nejlepší čeští kartografové a příznivci map, kteří budou mít možnost navštívit řadu akcí v prostorách fakulty, laboratořích katedry a na celém areálu kampusu ZČU na Borských polích.

První den konference, tedy úterý 5. září 2023, bude probíhat populární závod v orientačním běhu, členská schůze ČKS a předkonferenčními workshopy, které se budou týkat aktuálních témat v oblasti kartografie. Ve středu 6. září 2023 začne konference slavnostním zahájením a odbornými přednáškami, které budou zaměřené na témata jako jsou velkoměřítková kartografie, 3D kartografie, vizualizace družicových dat, moderní trendy kartografie, historie kartografie nebo aplikovaná kartografie. První den konference bude zakončen společenským večerem. Ve čtvrtek 7. září 2023 budou pokračovat odborné přednášky, včetně sekce pro studenty. Konference skončí ve čtvrtek 7. září 2023 v odpoledních hodinách.

Registrace na konferenci je otevřena na webových stránkách konference http://25kk.zcu.cz/. Na webových stránkách konference najdete také další informace týkající se témat konference, organizačních náležitostí, vložného a termínů pro registraci. Možnost placení sníženého vložného je aktuální do 1. května 2023. V případě dotazů lze kontaktovat organizační výbor na geokonf@kgm.zcu.cz.

Detail zprávy ...


Symposium ICA Spring 2023: sborník abstraktů

Ve dnech 3. – 5. dubna 2023 probíhá v Olomouci mezinárodní sympozium s názvem ICA Spring Olomouc 2023 s titulem ATLASES: THEIR DESIGN AND USE. Symposium organizuje Katedra geoinformatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci se třemi komisemi Mezinárodní kartografické asociace, a to Commission on Atlases, Commission on Map Design a Commission on User Experience. Sborník abstraktů, který vydala Česká kartografická společnost, je k dispozici ke stažení ZDE.

Detail zprávy ...


Zpravodaj ČKS 1/2023

Přinášíme první číslo Zpravodaje 2023.

2023_Zpravodaj.CKS_01

Detail zprávy ...

Zpravodaj ČKS

Mapa roku

Kartografické dny

Soutěž dětské kresby Barbary Petchenik

Kartografické konference

Mezinárodní kartografická asociace


Kolektivní členové ČKS

KARTOGRAFIE PRAHA
Katedra geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci
Katedra geografie Masarykovy univerzity
T-Mapy
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický
Katedra geomatiky Českého vysokého učení technického
Moravské kartografické centrum
Geografický ústav Masarykovy univerzity
Katedra geografie Technické univerzity v Liberci
Univerzita obrany