Česká kartografická společnost

Sdružujeme zájemce o rozvoj kartografické vědy, techniky a kartografických technologií, o výchovu a vzdělávání kartografů, o historii kartografie a o tvorbu, výrobu a využívání různých typů map a atlasů a související obory.

Připomínáme uzávěrku soutěže Mapa roku 2020

Soutěžní díla do soutěže MAPA ROKU 2020 je možné zasílat už jen několik dní. Původní uzávěrku posunujeme na 31. 3. 2021. Všechny potřebné informace najdete na webových stránkách soutěže.

Detail zprávy ...30. Mezinárodní kartografická konference

V termínu od 14. do 18. prosince 2021 se v italské Florencii uskuteční v pořadí již 30. Mezinárodní kartografická konference, v rámci níž se koná i Mezinárodní kartografická výstava a výstava dětských kreseb v rámci soutěže Dětská mapa světa Barbary Petchenik. Pro aktivní účastníky konference jsou důležité termíny 19. 3. (uzávěrka pro full-papers), 28. 5. (uzávěrka pro abstrakty) a 30. 7. (uzávěrka pro finální akceptované příspěvky). Konference bude hybridní, tedy v online i prezenčním režimu. Samotná registrace účastníků zatím není spuštěna, stejně tak nejsou dostupné informace o konferenčních grantech. Ty ale budou zcela jistě vypsány od ICA (obecné informace zde) i od organizátorů. Informace jsou průběžně aktualizovány a doplňovány na stránkách konference.

Detail zprávy ...


23. ročník soutěže Mapa roku

Česká kartografická společnost v letošním roce pořádá již 23. ročník odborné kartografické soutěže Mapa roku. Vítáme všechny autory a producenty kartografických děl, a to těch tradičních i netradičních. O titul Mapa roku 2020 se bojuje v pěti kategoriích, nad rámec kategorií jsou pak udělována Zvláštní ocenění. Nejzajímavější díla po vyhodnocení národního kola poputují na Mezinárodní kartografickou výstavu, která se bude konat v prosinci ve Florencii v Itálii. Více informací, popis kategorií a pravidla jsou k dispozici na stránkách soutěže. Uzávěrka zasílání produktů do soutěže je 20. března 2021.

Detail zprávy ...


Výtvarná soutěž pro děti: Mapa mého budoucího světa

Národní kolo umělecko-kartografické soutěže Dětská mapa světa Barbary Petchenik pořádá Česká kartografická společnost ve spolupráci s Katedrou geografie Technické univerzity v Liberci. Téma pro letošní ročník je Mapa mého budoucího světa (A Map of My Future World). Podrobná pravidla, věkové kategorie a hodnocená kritéria jsou popsána na stránkách soutěže. Uzávěrka pro zasílání obrázků je 15. 6. 2021. Vybraná díla budou odeslána do mezinárodního kola soutěže a budou vystavena v rámci Mezinárodní kartografické konferenci ve Florencii v Itálii.

Detail zprávy ...


Kartografický den již v pátek 26. února 2021

Dovolujeme si připomenout, že za několik málo dní, v pátek 26. února 2021, se uskuteční v pořadí již 15. odborný seminář Kartografický den Olomouc. Letošním tématem je KARTOGRAFIE A TECHNOLOGIE. Těšit se můžete na přednášku zakladatele Klokan Technologies a aplikace MapTiler Petra Přidala (nejen) o kartografii v cloudu, přednášku vývojáře virtuální reality a “veterána” herního průmyslu Vojtěcha Budaje, přednášku o geografickém zabezpečení vojenských misí od Luboše Bělky a Vladimíra Kotláře, přednášku o “třetím rozměru” Katedry geoinformatiky UP od Honzy Bruse a Radka Barvíře, a také na nejnovější informace od vývojářů aplikací Zeměměřického úřadu Tomáše Němečka a Antonína Bačo.
Seminář proběhne on-line a je bezplatný. Pro zájemce bude otevřen i “sociální prostor” GatherTown pro možnost setkání se s dalšími účastníky a komunikace s nimi ve skupinkách. V tomto prostoru budou také připraveny postery a informace k loňskému ročníku soutěže Mapa roku. Návod na GatherTown najdete v únorovém Zpravodaji ČKS, kdo chce poslouchat jen přednášky, obdrží přímý link do přednáškového prostoru.
Prosím, registrujte se včas, ať Vám stihneme poslat všechny důležité informace.
Podrobný program a registrace jsou k dispozici na https://kartografickyden.upol.cz/
Těšíme se na viděnou!

Detail zprávy ...

Zpravodaj ČKS

Mapa roku

Kartografické dny

Soutěž dětské kresby Barbary Petchenik

Kartografické konference

Mezinárodní kartografická asociace

KOLEKTIVNÍ ČLENOVÉ
KARTOGRAFIE PRAHA
Katedra geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci
Katedra geografie Masarykovy univerzity
SHOCart
T-Mapy
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický
Katedra geomatiky Českého vysokého učení technického
Moravské kartografické centrum
Geografický ústav Masarykovy univerzity
Katedra geografie Technické univerzity v Liberci
Univerzita obrany