Česká kartografická společnost

Sdružujeme zájemce o rozvoj kartografické vědy, techniky a kartografických technologií, o výchovu a vzdělávání kartografů, o historii kartografie a o tvorbu, výrobu a využívání různých typů map a atlasů a související obory.

Nominace na ocenění Mapa roku 2019

Česká kartografická společnost v letošním roce uspořádala 22. ročník soutěže Mapa roku. Odborná komise na svém červnovém zasedání zhodnotila přihlášená kartografická díla vydaná na území České republiky v roce 2019 a určila nominace a vítěze v jednotlivých kategoriích.

Detail zprávy ...


Zeměměřický úřad hledá nové pracovníky

Zeměměřický úřad vypsal výběrová řízení na pracovníky různého zaměření, včetně pozice kartografa. Podívejte se, jestli nehledají právě Vás… Podrobnosti na webových stránkách.

Detail zprávy ...


Geografie pro udržitelný rozvoj měst a regionů

Ve dnech 8.–10. září 2020 se v kampusu Západočeské univerzity v Plzni uskuteční Výroční konference ČGS s hlavním tématem „Geografie pro udržitelný rozvoj měst a regionů“. Více informací na webu konference.

Detail zprávy ...


Výstava k 300. výročí vydání Velké mapy Čech od J. Chr. Müllera je i online

Geografická sekce Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, Mapová sbírka a Knihovna geografie pořádají výstavu Mapa Království českého, 1720. Vernisáž se měla konat 17. března 2020, ale z důvodu protipandemických opatření byla zrušena. Přestože nyní je již výstava běžně dostupná a její konání bylo prodlouženo do 18. 6. 2020, organizátoři vytvořili i online alternativu.

Fyzicky si výstavu můžete prohlédnout od pondělí do pátku od 9.00 do 17.00 v předsálí Mapové sbírky, Albertov 6, Praha 2, 2. patro. Vstup je volný.

Detail zprávy ...


GeoKARTO 2020

Dovoľujeme si Vás pozvať na konferenciu GeoKARTO 2020, ktorá sa uskutoční v termíne 10.–11. 9. 2020 v priestoroch Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Konferenciu organizuje Kartografická spoločnosť SR v spolupráci s Ústavom geografie  a Geografickým ústavom Slovenskej akadémie vied v Bratislave.

Detail zprávy ...


Nové číslo Zpravodaje (2/2020)

Přinášíme Vám nové číslo Zpravodaje České kartografické společnosti. Prolistovat si jej můžete níže i online. Přejeme příjemné čtení!

2020-02_Zpravodaj-CKS

Detail zprávy ...

Kalendář akcí

Kartografické dny

Zpravodaj ČKS

Soutěž dětské kresby Barbary Petchenik

Kartografické konference

Mapa roku

Mezinárodní kartografická asociace


KOLEKTIVNÍ ČLENOVÉ
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický
KARTOGRAFIE PRAHA
SHOCart
T-Mapy
Katedra geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci
Katedra geografie Masarykovy univerzity
Univerzita obrany
Katedra geografie Technické univerzity v Liberci
Katedra geomatiky Českého vysokého učení technického
Geografický ústav Masarykovy univerzity
Moravské kartografické centrum