Česká kartografická společnost

Sdružujeme zájemce o rozvoj kartografické vědy, techniky a kartografických technologií, o výchovu a vzdělávání kartografů, o historii kartografie a o tvorbu, výrobu a využívání různých typů map a atlasů a související obory.

Nové číslo Zpravodaje ČKS 02/2021

Přinášíme letošní druhý Zpravodaj České kartografické společnosti. Prolistovat si jej můžete online. Přejeme příjemné čtení!

2021-02_ZpravodajCKS

Detail zprávy ...


24. kartografická konference – prodloužení termínů

Vážení členové ČKS,

dovolte mi obrátit se na Vás v důležité záležitosti. Hlavní akcí ČKS letošního roku je 24. kartografická konference v Ostravě (http://24kk.cz/). Bohužel musím konstatovat, že vzhledem k počtu přihlášených účastníků ke dnešnímu dni, je konání této konference ohroženo. Došlo pravděpodobně k nedorozumění nebo neuvědomění si, že termín pro registraci vyprší již dnes, v pondělí 3. 5. 2021! Proto se organizátoři rozhodli prodloužit termín registrace do pondělí 24. 5., a to včetně prodloužení termínu pro platbu konferenčního poplatku v základní výši.
Jako prezident ČKS vás, členy naší společnosti, vyzývám, abyste se na konferenci pokud možno co nejdříve registrovali a a přihlásili příspěvek nebo poster.
Děkuji vám všem předem za akceptaci mého návrhu.
S pozdravem
Václav TALHOFER, prezident ČKS
Vít VOŽENÍLEK, vice-prezident ČKS

Detail zprávy ...


Připomínáme uzávěrku soutěže Mapa roku 2020

Soutěžní díla do soutěže MAPA ROKU 2020 je možné zasílat už jen několik dní. Původní uzávěrku posunujeme na 31. 3. 2021. Všechny potřebné informace najdete na webových stránkách soutěže.

Detail zprávy ...30. Mezinárodní kartografická konference

V termínu od 14. do 18. prosince 2021 se v italské Florencii uskuteční v pořadí již 30. Mezinárodní kartografická konference, v rámci níž se koná i Mezinárodní kartografická výstava a výstava dětských kreseb v rámci soutěže Dětská mapa světa Barbary Petchenik. Pro aktivní účastníky konference jsou důležité termíny 19. 3. (uzávěrka pro full-papers), 28. 5. (uzávěrka pro abstrakty) a 30. 7. (uzávěrka pro finální akceptované příspěvky). Konference bude hybridní, tedy v online i prezenčním režimu. Samotná registrace účastníků zatím není spuštěna, stejně tak nejsou dostupné informace o konferenčních grantech. Ty ale budou zcela jistě vypsány od ICA (obecné informace zde) i od organizátorů. Informace jsou průběžně aktualizovány a doplňovány na stránkách konference.

Detail zprávy ...


23. ročník soutěže Mapa roku

Česká kartografická společnost v letošním roce pořádá již 23. ročník odborné kartografické soutěže Mapa roku. Vítáme všechny autory a producenty kartografických děl, a to těch tradičních i netradičních. O titul Mapa roku 2020 se bojuje v pěti kategoriích, nad rámec kategorií jsou pak udělována Zvláštní ocenění. Nejzajímavější díla po vyhodnocení národního kola poputují na Mezinárodní kartografickou výstavu, která se bude konat v prosinci ve Florencii v Itálii. Více informací, popis kategorií a pravidla jsou k dispozici na stránkách soutěže. Uzávěrka zasílání produktů do soutěže je 20. března 2021.

Detail zprávy ...

Zpravodaj ČKS

Mapa roku

Kartografické dny

Soutěž dětské kresby Barbary Petchenik

Kartografické konference

Mezinárodní kartografická asociace

KOLEKTIVNÍ ČLENOVÉ
KARTOGRAFIE PRAHA
Katedra geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci
Katedra geografie Masarykovy univerzity
SHOCart
T-Mapy
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický
Katedra geomatiky Českého vysokého učení technického
Moravské kartografické centrum
Geografický ústav Masarykovy univerzity
Katedra geografie Technické univerzity v Liberci
Univerzita obrany