Česká kartografická společnost

Sdružujeme zájemce o rozvoj kartografické vědy, techniky a kartografických technologií, o výchovu a vzdělávání kartografů, o historii kartografie a o tvorbu, výrobu a využívání různých typů map a atlasů a související obory.

Pracovní nabídka: Zeměměřický úřad

Zajímavá nabídka na pozici GEOGRAFA-GEODETA-KARTOGRAFA na Zeměměřickém úřadu v Praze. Podrobnosti v přiloženém dokumentu.

Detail zprávy ...


GeoKARTO 2020 v Košiciach

Kartografická spoločnosť SR, Prírodovedecká fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Geografický ústav Slovenskej akadémie vied usporiadajú medzinárodnú konferenciu GeoKARTO 2020 10.–11. septembra 2020. Prihlásenie účastníkov a príspevkov bude prebiehať prostredníctvom on-line formulárov.

Detail zprávy ...


Pozvánka na vernisáž výstavy Mapa Království českého 1720

Dovolujeme si Vás srdečně pozvat na vernisáž výstavy Mapa Království českého 1720. Uskuteční se 17. 3. 2020 od 13 hodin v předsálí Mapové sbírky Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. 

Detail zprávy ...


POZOR: Změna termínu konání JOINT COMMISSION MEETING – ATLASES IN TIME

Pozor změna: Dříve avizovaný Joint Commission Meeting Atlases in Time se v plánovaném termínu z důvodu prevence šíření nákazy virem SARS-CoV-2 neuskuteční! Workshop je odložen na říjen 2020, podrobnosti včas zveřejníme…

Detail zprávy ...


Nové logo společnosti Kartografie Praha

Kolektivní člen České kartografické společnosti, Kartografie Praha, a. s., má nové logo! S nadsázkou ve svých aktualitách upozorňují, že „K takovým změnám dochází méně často než jednou za čtyři roky ;-)“. My věříme, že zůstane v platnosti mnohem déle. Těšíme se, kde všude budeme logo potkávat a přejeme mnoho úspěchů.

Detail zprávy ...


Pozvánka na konferenci GEOINFORMACE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ 2020

Konference Geoinformace ve veřejné správě 2020 se uskuteční ve dnech 4.–5. května 2020 v historickém centru Prahy na Novotného lávce. Konferenci tradičně organizuje Česká asociace pro geoinformace.

Detail zprávy ...

Kalendář akcí

Kartografické dny

Zpravodaj ČKS

Soutěž dětské kresby Barbary Petchenik

Kartografické konference

Mapa roku

Mezinárodní kartografická asociace


KOLEKTIVNÍ ČLENOVÉ
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický
KARTOGRAFIE PRAHA
SHOCart
T-Mapy
Katedra geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci
Katedra geografie Masarykovy univerzity
Univerzita obrany
Katedra geografie Technické univerzity v Liberci
Katedra geomatiky Českého vysokého učení technického
Geografický ústav Masarykovy univerzity
Moravské kartografické centrum