Česká kartografická společnost

Sdružujeme zájemce o rozvoj kartografické vědy, techniky a kartografických technologií, o výchovu a vzdělávání kartografů, o historii kartografie a o tvorbu, výrobu a využívání různých typů map a atlasů a související obory.

Kartografický den je již za týden!

Za týden, v pátek 28. února 2020, se v Aule Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (ulice 17. listopadu 12, II.NP) uskuteční 14. kartografický den s tématem Kartografie a sport. Ještě zbývají poslední místa k registraci, přivézt s sebou můžete i poster nebo rollup do předsálí. Více informací na webu nebo na alena.vondrakova@upol.cz

Detail zprávy ...


Výstava 3D modelů

Už jen do konce února mohou návštěvníci zavítat na unikátní výstavu 3D modelů, která se koná v prostorách Mapové sbírky Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.

Detail zprávy ...


Pozvánka na JOINT COMMISSION MEETING – ATLASES IN TIME

Ve dnech 22.–25. dubna 2020 se v Madridu bude konat při příležitosti 150 roků od založení španělského Národního geografického institutu společné zasedání komisí Mezinárodní kartografické asociace, a to ICA Commission on Atlases a ICA/IGU Commission on Toponomy. Součástí setkání bude symposium „Atlases in Time“, kde budou řešena témata jako je tvorba atlasu, koncepce, technologie a přístupy k jejich tvorbě a příklady národních atlasů ve světě. Diskutována bude také problematika toponym.

Detail zprávy ...


Pozvánka na odborný workshop Indoor Cartography

Masarykova univerzita ve spolupráci s komisemi Mezinárodní kartografické asociace (International Cartographic Association): Commission on User Experience (commission chair: R. Roth), Commission on Cognitive Issues in Geographic Information Visualization (commission chair: A. Griffin) a Commission on Location-Based Services (commission chair: H. Huang) zvou na společný workshop na téma Indoor Cartography, který bude součástí mezioborové konference KOGNICE A UMĚLÝ ŽIVOT 2020, konané v termínu 10.–12. června 2020 ve Znojmě.

Detail zprávy ...


Zpravodaj ČKS 01/2020

První letošní číslo Zpravodaje ČKS 01/2020 právě vyšlo! Podívejte se na nový grafický design a hlavně na spoustu zajímavých pozvánek, informací od našich členů a další novinky ze světa kartografie.

Detail zprávy ...


Pozvánka na konferenci EUROCARTO 2020

Největší středoevropská kartografická konference s názvem EUROCARTO 2020 se uskuteční ve dnech 20.–22. září 2020 ve Vídni.

Detail zprávy ...

Kalendář akcí

Zpravodaj ČKS

Kartografické konference

Mapa roku

Kartografické dny

Soutěž dětské kresby Barbary Petchenik

Mezinárodní kartografická asociace


KOLEKTIVNÍ ČLENOVÉ
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický
KARTOGRAFIE PRAHA
SHOCart
T-Mapy
Katedra geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci
Katedra geografie Masarykovy univerzity
Univerzita obrany
Katedra geografie Technické univerzity v Liberci
Katedra geomatiky Českého vysokého učení technického
Geografický ústav Masarykovy univerzity
Moravské kartografické centrum