Česká kartografická společnost

Sdružujeme zájemce o rozvoj kartografické vědy, techniky a kartografických technologií, o výchovu a vzdělávání kartografů, o historii kartografie a o tvorbu, výrobu a využívání různých typů map a atlasů a související obory.

PF 2020

Vážení kolegové, milí přátelé, přejeme vše nejlepší v roce 2020 a těšíme se na spolupráci a na setkání při různých (nejen) kartografických akcích.

Detail zprávy ...


Zpravodaj ČKS 4/2019

Členům ČKS byl rozeslán poslední letošní Zpravodaj 04/2019. Přejeme příjemné čtení!

Detail zprávy ...


Národní zpráva ČKS

V pravidelném intervalu je vytvářena Zpráva o činnosti České kartografické společnosti, a to pro potřeby Mezinárodní kartografické asociace. Zprávu si můžete přečíst i vy a připomenout si tak, co se v uplynulých čtyřech letech událo…

Detail zprávy ...


Smutná zpráva, kartograf a geograf doc. Jaromír Kaňok odešel…

V brzkých ranních hodinách dne 18. října 2019 uzavřel svoji životní a profesní pouť  významný kartograf a geograf, autor desítek kartografických a hydrologických publikací, dlouholetý člen České geografické společnosti, čestný člen České kartografické společnosti a skvělý kamarád doc. RNDr. Jaromír Kaňok, CSc. S jeho jménem jsou spojeny roky výuky kartografie na ostravské a olomoucké univerzitě.

Detail zprávy ...


23. kartografická konference je za námi

Sdílíme reportáž, o kterou se postaral GISportal.cz. Děkujeme!

Detail zprávy ...


V Kutné Hoře proběhne Členská schůze ČKS

V rámci 23. kartografické konference se ve čtvrtek 19. 9. 2019 od 18 hodin uskuteční Členská schůze ČKS.

Detail zprávy ...

Kalendář akcí

Zpravodaj ČKS

Kartografické konference

Mapa roku

Kartografické dny

Soutěž dětské kresby Barbary Petchenik

Mezinárodní kartografická asociace


KOLEKTIVNÍ ČLENOVÉ
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický
KARTOGRAFIE PRAHA
SHOCart
T-Mapy
Katedra geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci
Katedra geografie Masarykovy univerzity
Univerzita obrany
Katedra geografie Technické univerzity v Liberci
Katedra geomatiky Českého vysokého učení technického
Geografický ústav Masarykovy univerzity
Moravské kartografické centrum