Česká kartografická společnost

Sdružujeme zájemce o rozvoj kartografické vědy, techniky a kartografických technologií, o výchovu a vzdělávání kartografů, o historii kartografie a o tvorbu, výrobu a využívání různých typů map a atlasů a související obory.

PF 2019

Vážení čtenáři, přejeme Vám radostné Vánoce a úspěšný nový rok 2019.

Detail zprávy ...


Nové číslo Zpravodaje ČKS

Připravili jsme pro vás další číslo Zpravodaje ČKS. Je opět plné zajímavých informací a zpráv od kolektivních členů společnosti. Součástí je i vyhlášení grantů na nadcházející kartografické konference v Tokiu a v Praze.

Detail zprávy ...


Mapová sbírka PřF UK přijme nového pracovníka

Mapová sbírka Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy přijme pracovnici/pracovníka na pozici knihovnice/knihovník-bibliograf. 

Detail zprávy ...


Zasedal Výbor ČKS a proběhla Členská schůze

V úterý 20. listopadu 2018 proběhlo zasedání Výboru ČKS. 

Detail zprávy ...


Nové knihy z dílny Katedry geoinformatiky UP

V letošním roce na Katedře geoinformatiky UP vyšly již tři odborné publikace: Eye-tracking (nejen) v kognitivní kartografii, Vybrané legislativní aspekty v kartografii a geoinformatice a učební skripta Free and open source v geoinformatice.

Detail zprávy ...


Kartografická výročí xxx8

Ve čtvrtek 20. listopadu 2018 se v Praze v historické budově bývalého Vojenského zeměpisného ústavu konal odborný seminář České kartografické společnosti „KARTOGRAFICKÁ VÝROČÍ xxx8“. Přes 40 účastníků vyslechlo v odborném programu tři referáty: 500 let Klaudyánovy mapy Čech (RNDr. Tomáš Grim, Ph.D.), Významná díla stoleté tradice české kartografie (RNDr. Ladislav Plánka, CSc.) a 60 let sdružování československých a českých kartografů (doc. Ing. Miroslav Mikšovský, CSc.).

Detail zprávy ...

Kalendář akcí

Zpravodaj ČKS

Kartografické konference

Mapa roku

Kartografické dny

Soutěž dětské kresby Barbary Petchenik

Mezinárodní kartografická asociace


KOLEKTIVNÍ ČLENOVÉ