Česká kartografická společnost

Sdružujeme zájemce o rozvoj kartografické vědy, techniky a kartografických technologií, o výchovu a vzdělávání kartografů, o historii kartografie a o tvorbu, výrobu a využívání různých typů map a atlasů a související obory.

POOL 2018 – Týden přednášek externích expertů na UP v Olomouci

V týdnu od 15. do 19. října 2018 se v prostorách Katedry geoinformatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci uskuteční již tradiční podzimní přednáškový týden externích expertů.

Detail zprávy ...


Nové číslo Zpravodaje

Připravili jsme pro vás další číslo Zpravodaje ČKS. Je nabité spoustou reportáží, informací a nově také zpráv od kolektivních členů společnosti.

Detail zprávy ...


Reportáž z konference GeoKARTO 2018

Začátkem měsíce září se konala na Slovensku mezinárodní konference GeoKARTO 2018. Hostitelem byla Technická univerzita ve Zvolenu, Lesnická fakulta.

Detail zprávy ...


Kauza KRYM alias doložky MŠMT pro školní atlasy světa

Na začátku roku 2018 vstoupila ČKS jako nejvyšší odborná autorita v kartografii do zajímavé mediální kauzy. V prosinci 2017 byla Školnímu atlasu světa, vydávanému Kartografií Praha, a.s., odňata schvalovací doložka Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Důvodem k tomuto zásadnímu kroku bylo údajné nesprávné zobrazení neuznaných a sporných území v atlase a doprovodných textech.

Detail zprávy ...


Smutná zpráva

Smutná zpráva zasáhla kartografickou komunitu v srpnu letošního roku. Čestný člen ČKS doc. RNDr. Milan Václav Drápela, CSc., zemřel 13. srpna 2018 ve věku 80 let.

Detail zprávy ...


Doplňková soutěž k Zeměpisné olympiádě

Druhý ročník doplňkové soutěže „O nejlepší mapu na geografické téma“ jako součásti Zeměpisné olympiády 2017 pro žáky základních a studenty středních škol celé ČR pořádané Českou geografickou společností proběhl úspěšně v dubnu 2017.

Detail zprávy ...

Kalendář akcí

Zpravodaj ČKS

Kartografické konference

Mapa roku

Kartografické dny

Soutěž dětské kresby Barbary Petchenik

Mezinárodní kartografická asociace


KOLEKTIVNÍ ČLENOVÉ