Česká kartografická společnost

Sdružujeme zájemce o rozvoj kartografické vědy, techniky a kartografických technologií, o výchovu a vzdělávání kartografů, o historii kartografie a o tvorbu, výrobu a využívání různých typů map a atlasů a související obory.

Proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků soutěže MAPA ROKU 2018

Ve čtvrtek 9. května 2019 proběhlo v rámci veletrhu Svět knihy na pražském Výstavišti slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Mapa roku 2018. 

Detail zprávy ...


Nominace na ocenění Mapa roku 2018

Hodnotící komise pro soutěž Mapa roku uveřejnila nominace na ocenění Mapa roku 2018. Seznam nominovaných je k dispozici na webových stránkách soutěže Mapa roku.

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže se uskuteční ve čtvrtek 9. května 2019 od 13 hodin v Literárním sále na Výstavišti Praha v rámci veletrhu Svět knihy.

Detail zprávy ...


Seminář CAGI: DTM ČR VE VÝSTAVBĚ

Česká asociace pro geoinformace pořádá 10. dubna 2019 seminář DTM ČR ve výstavbě. Program semináře a registrace jsou k dispozici ZDE.

Detail zprávy ...


Kartografický den 22. 2. 2019

V pátek 22. února 2019 se uskuteční v budově Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci již třináctý ročník tradičního odborného kartografického semináře. Tématem
letošního ročníku je KARTOGRAFIE A MÉDIA.

Detail zprávy ...


Geoinformace ve veřejné správě 2019

Česká asociace pro geoinformace srdečně zve k účasti na 12. ročníku výroční konference Geoinformace ve veřejné správě 2019, která se uskuteční na Novotného lávce 5 (sál č. 217) v Praze v termínu 20.–21. 5. 2019.

Detail zprávy ...


Zpravodaj 1/2019

Připravili jsme pro vás první letošní číslo Zpravodaje. Je plné zajímavých informací, pozvánek a zpráv od kolektivních členů společnosti.

Detail zprávy ...

Kalendář akcí

Zpravodaj ČKS

Kartografické konference

Mapa roku

Kartografické dny

Soutěž dětské kresby Barbary Petchenik

Mezinárodní kartografická asociace


KOLEKTIVNÍ ČLENOVÉ
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický
KARTOGRAFIE PRAHA
SHOCart
T-Mapy
Katedra geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci
Katedra geografie Masarykovy univerzity
Univerzita obrany
Katedra geografie Technické univerzity v Liberci
Katedra geomatiky Českého vysokého učení technického
Geografický ústav Masarykovy univerzity
Moravské kartografické centrum