Česká kartografická společnost

Sdružujeme zájemce o rozvoj kartografické vědy, techniky a kartografických technologií, o výchovu a vzdělávání kartografů, o historii kartografie a o tvorbu, výrobu a využívání různých typů map a atlasů a související obory.

Vstupte do řad ČKS jako individuální nebo kolektivní člen.

Opustil nás čestný člen ČKS RNDr. Tomáš Grim, Ph.D.

Velmi smutná zpráva nejen pro českou kartografickou komunitu. RNDr. Tomáš Grim, Ph.D., který se teprve v loňském roce stal čestným členem ČKS, nás náhle opustil. Čest jeho památce.

Pohřeb se uskuteční v pátek 28. ledna 2022 od 14 hodin v kostele sv. Petra a Pavla v Hradci nad Moravicí. 

Detail zprávy ...


Symposium GIS Ostrava 16.–⁠18. 3. 2022

Dovolte nám, abychom vás informovali o prodloužení termínu přijímání příspěvků na Symposium GIS Ostrava 2022. Současně došlo k rozšíření nabídky workshopů. V rámci sympozia se konají konference: Smart City – vize a realita (přijímání referátů včetně abstraktů do 31. 1. 2022), Earth Observation for Smart City and Smart Region (přijímání rozšířených abstraktů do 31.1.2022) a studentská konference GISáček (přijímání příspěvků včetně abstraktů do 4. 3. 2022). Novým workshopem je Modelování dopravy ve webovém prostředí (Ing. Daniel Beran, RoadTwin, doc. Ing, Karel Jedlička, Ph.D., ZČU) – ukázka současných možností analýzy dopravy a jejího modelování pro účely plánování mobility měst a regionů (podrobnější popis viz stránky konference). Sympozium se koná ve dnech 16.–⁠18. března 2022 v on-line formě. Členové ČKS mají slevu na vložném!

Detail zprávy ...


Zpravodaj ČKS 4/2021

Poslední číslo roku 2021 přináší mnoho zajímavých informací! Například o tom, že mezi členy ČKS máme tři nové profesory, že proběhla kartografická konference nebo jaký bude program kartografického dne poslední únorový pátek roku 2022. Přejeme příjemné čtení!

2021_04_Zpravodaj-CKS

Detail zprávy ...


Kalendář pro členy ČKS

Vážení členové České kartografické společnosti,
ČKS pro vás připravila i v letošním roce nástěnný kalendář věnovaný tentokrát českým školním atlasům světa. Z důvodu úspory nákladů na poštovném jsme se domluvili s kolektivními členy ČKS a se členy Výboru společnosti, že bude možné si kalendář vyzvednout u kontaktních osob na různých místech Česka. Nejpozději do úterý 4. 1. 2022 do 12:00 vás proto prosíme o volbu distribučního místa, kde si kalendář vyzvednete. Do 12. 1. 2022 budou kalendáře zaslány kontaktním osobám a budou u nich k vyzvednutí. Odkaz na formulář ZDE.

Detail zprávy ...


Odborný seminář ČKS: Kartovýročí 2021

Dne 11. listopadu 2021 se uskutečnilo v prostorách Pedagogické knihovny J.A. Komenského v Praze podzimní setkání kartografů u českých školních atlasů, a to v rámci již několikátého odborného semináře v rámci tzv. kartovýročí. Akce navázala na semináře realizované v minulých letech (již od roku 2016, kdy proběhl seminář a výstava k výročí 300 let od vydání Müllerovy mapy Moravy). Letošní setkání se vyznačovalo poněkud odlišnou koncepcí propojující historické milníky s aktuálním děním v oboru.

Detail zprávy ...


Seznam.cz novým kolektivním členem ČKS

14. kolektivním členem se od října 2021 stala společnost Seznam.cz, a.s. Přejeme společnosti Seznam, české jedničce ve vyhledávání na internetu, ať se jí v našich řadách líbí a daří.

Detail zprávy ...

Zpravodaj ČKS

Mapa roku

Kartografické dny

Soutěž dětské kresby Barbary Petchenik

Kartografické konference

Mezinárodní kartografická asociace

KOLEKTIVNÍ ČLENOVÉ
KARTOGRAFIE PRAHA
Katedra geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci
Katedra geografie Masarykovy univerzity
SHOCart
T-Mapy
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický
Katedra geomatiky Českého vysokého učení technického
Moravské kartografické centrum
Geografický ústav Masarykovy univerzity
Katedra geografie Technické univerzity v Liberci
Univerzita obrany