Česká kartografická společnost

Sdružujeme zájemce o rozvoj kartografické vědy, techniky a kartografických technologií, o výchovu a vzdělávání kartografů, o historii kartografie a o tvorbu, výrobu a využívání různých typů map a atlasů a související obory.

Seminář CAGI: DTM ČR VE VÝSTAVBĚ

Česká asociace pro geoinformace pořádá 10. dubna 2019 seminář DTM ČR ve výstavbě. Program semináře a registrace jsou k dispozici ZDE.

Detail zprávy ...


Kartografický den 22. 2. 2019

V pátek 22. února 2019 se uskuteční v budově Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci již třináctý ročník tradičního odborného kartografického semináře. Tématem
letošního ročníku je KARTOGRAFIE A MÉDIA.

Detail zprávy ...


Geoinformace ve veřejné správě 2019

Česká asociace pro geoinformace srdečně zve k účasti na 12. ročníku výroční konference Geoinformace ve veřejné správě 2019, která se uskuteční na Novotného lávce 5 (sál č. 217) v Praze v termínu 20.–21. 5. 2019.

Detail zprávy ...


Zpravodaj 1/2019

Připravili jsme pro vás první letošní číslo Zpravodaje. Je plné zajímavých informací, pozvánek a zpráv od kolektivních členů společnosti.

Detail zprávy ...


Další ročník soutěže MAPA ROKU

V letošním roce pořádá Česká kartografická společnost v pořadí již 21. ročník soutěže Mapa roku.

Autoři a producenti kartografických děl, která byla vytvořena a publikována na území České republiky v roce 2018 a splňují pravidla soutěže, mohou své produkty přihlásit do 28. února 2019. Následně je zhodnotí odborná komise České kartografické společnosti pro soutěž Mapa roku.

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhne ve čtvrtek 9. května 2019 od 13 hodin v Literárním sále Průmyslového paláce na Výstavišti Praha v rámci veletrhu Svět knihy 2019. Nominace na ocenění budou vyhlášena minimálně jeden týden před tímto termínem.

Více informací na webových stránkách soutěže.

Detail zprávy ...


Smutná zpráva

V úterý 15. ledna 2019 zemřel významný český geograf RNDr. Zdeněk Hoffmann, CSc. Poslední rozloučení se uskuteční v pondělí 21. ledna v 10:20 v Nové obřadní síni v Praze na Olšanech.

Detail zprávy ...

Kalendář akcí

Zpravodaj ČKS

Kartografické konference

Mapa roku

Kartografické dny

Soutěž dětské kresby Barbary Petchenik

Mezinárodní kartografická asociace


KOLEKTIVNÍ ČLENOVÉ
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický
KARTOGRAFIE PRAHA
SHOCart
T-Mapy
Katedra geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci
Katedra geografie Masarykovy univerzity
Univerzita obrany
Katedra geografie Technické univerzity v Liberci
Katedra geomatiky Českého vysokého učení technického
Geografický ústav Masarykovy univerzity
Moravské kartografické centrum