Česká kartografická společnost

Sdružujeme zájemce o rozvoj kartografické vědy, techniky a kartografických technologií, o výchovu a vzdělávání kartografů, o historii kartografie a o tvorbu, výrobu a využívání různých typů map a atlasů a související obory.

Aktuální informace k ICC ve Florencii

30. mezinárodní kartografická konference (ICC) se bude konat v italské Florencii v prezenční formě ve dnech 14. až 18. prosince 2021. Aby bylo co největšímu počtu žadatelů o registraci umožněno účastnit se, bude umožněn vzdálený přístup k velkým částem konference těm, kteří se do Itálie sami nedostanou. ICC se bude konat v nádherném prostředí galerie Galleria delle Carrozze v Palazzo Medici Riccardi v centru Florencie. Součástí konference bude i výstava map, atlasů, globusů a dalších kartografických produktů. Stipendia ICA na podporu mladých vědců má posunutý termín pro přijetí příspěvků a abstraktů do 13. července 2021. Viz web ICA pro další podrobnosti a pokyny. Registrace na konferenci je stále otevřena. Nižší poplatky za předčasnou registraci jsou pro registraci do 17. září. Speciální poplatky jsou pouze za virtuální účast.

Detail zprávy ...


Nominace na ocenění Mapa roku 2020

Česká kartografická společnost v roce 2021 uspořádala v pořadí již 23. ročník soutěže Mapa roku. Odborná komise pro soutěž Mapa roku zhodnotila na svém červnovém zasedání přihlášená kartografická díla vydaná na území České republiky v roce 2020 a vyhlásila nominace na ocenění.

Detail zprávy ...


Vzpomínka

17. května 2021 kartografickou komunitu navždy opustil dlouholetý a čestný člen naší společnosti prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc. Tento vynikající vědec i pedagog byl všeobecně oblíbený a jeho odchod je tak pro nás všechny velkou ztrátou.

Výčet všech jeho publikačních i aplikovaných výsledků je opravdu úctyhodný. Členství v národních i mezinárodních odborných společnostech nebo v komisích pro státní zkoušky, řada ocenění na úrovni ČVUT v Praze i jinde jenom dokazují, že se jednalo o jednu z nejvýznamnějších postav české kartografie posledního půlstoletí. Nechci zde ale zmiňovat pouze všeobecně známá fakta. Rád bych zde vyjádřil osobní pocity z jeho odchodu, neboť jsem nejdříve pod jeho vedením a poté jako jeho kolega strávil úžasných 20 let. Profesor Veverka byl především velmi lidský. Své studenty měl rád, s některými nepřerušil kontakty ani po jejich absolvování a s řadou z nich měl později velmi přátelský vztah. Na své absolventy byl patřičně hrdý a radoval se z každého jejich úspěchu. Významně se zasloužil o celý obor Geodézie a kartografie na Stavební fakultě ČVUT v Praze. Působil zde jako vedoucí katedry i proděkan. Vždy pro mě zosobňoval opravdového profesora s obrovským nadhledem a odborným přehledem v kartografii i souvisejících oborech.

Profesor Veverka mě jako osobnost oslovil už během inženýrského studia. Měl jsem tu čest pod jeho vedením zpracovat diplomovou i disertační práci. Vždy mi byl velmi nápomocen, ať již odborně nebo lidsky. Jeho doménou bylo seznamování kolegů a utužování celé kartografické komunity. Nebál se své studenty seznámit s kolegy z praxe či jiných vysokých škol. Kromě odborné podpory však musím zmínit jeho pomoc a starost při řešení nejrůznějších lidských problémů. Chtěl bych se jeho památce poklonit jako jeho žák, kolega i kamarád. Velmi mě potěšil, když mě v rozhovoru ke svým 75. narozeninám označil jako svého nástupce. Jeho osobnost však nebude možné nahradit. Byl jedinečný jako kartograf i jako člověk. Určitě nám bude moc chybět.

Čest jeho památce!

prof. Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D.

Detail zprávy ...


Smutná zpráva

S obrovským zármutkem uveřejňujeme zprávu, že nás navždy opustil významný kartograf a emeritní profesor ČVUT Prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc. Vyjadřujeme upřímnou soustrast všem pozůstalým. Čest jeho památce. 

Parte_BV

Detail zprávy ...


Nové číslo Zpravodaje ČKS 02/2021

Přinášíme letošní druhý Zpravodaj České kartografické společnosti. Prolistovat si jej můžete online. Přejeme příjemné čtení!

2021-02_ZpravodajCKS

Detail zprávy ...


24. kartografická konference – prodloužení termínů

Vážení členové ČKS,

dovolte mi obrátit se na Vás v důležité záležitosti. Hlavní akcí ČKS letošního roku je 24. kartografická konference v Ostravě (http://24kk.cz/). Bohužel musím konstatovat, že vzhledem k počtu přihlášených účastníků ke dnešnímu dni, je konání této konference ohroženo. Došlo pravděpodobně k nedorozumění nebo neuvědomění si, že termín pro registraci vyprší již dnes, v pondělí 3. 5. 2021! Proto se organizátoři rozhodli prodloužit termín registrace do pondělí 24. 5., a to včetně prodloužení termínu pro platbu konferenčního poplatku v základní výši.
Jako prezident ČKS vás, členy naší společnosti, vyzývám, abyste se na konferenci pokud možno co nejdříve registrovali a a přihlásili příspěvek nebo poster.
Děkuji vám všem předem za akceptaci mého návrhu.
S pozdravem
Václav TALHOFER, prezident ČKS
Vít VOŽENÍLEK, vice-prezident ČKS

Detail zprávy ...

Zpravodaj ČKS

Mapa roku

Kartografické dny

Soutěž dětské kresby Barbary Petchenik

Kartografické konference

Mezinárodní kartografická asociace

KOLEKTIVNÍ ČLENOVÉ
KARTOGRAFIE PRAHA
Katedra geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci
Katedra geografie Masarykovy univerzity
SHOCart
T-Mapy
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický
Katedra geomatiky Českého vysokého učení technického
Moravské kartografické centrum
Geografický ústav Masarykovy univerzity
Katedra geografie Technické univerzity v Liberci
Univerzita obrany