Česká kartografická společnost

Sdružujeme zájemce o rozvoj kartografické vědy, techniky a kartografických technologií, o výchovu a vzdělávání kartografů, o historii kartografie a o tvorbu, výrobu a využívání různých typů map a atlasů a související obory.

Vstupte do řad ČKS jako individuální nebo kolektivní člen.

Nominace na ocenění Mapa roku 2021

Česká kartografická společnost v roce 2022 uspořádala 24. ročník soutěže Mapa roku. Odborná komise pro soutěž Mapa roku přihlášená kartografická díla vydaná na území České republiky v roce 2021 zhodnotila a určila nominace a vítěze tohoto prestižního kartografického ocenění.

Detail zprávy ...


Pozvánka

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Mapa roku 2021 se uskuteční ve čtvrtek 9. června 2022 od 14 hodin v sídle Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, Pod sídlištěm 9, Praha – Kobylisy. V programu bude kromě předání diplomů také gratulace k 90. narozeninám doc. Miroslavu Mikšovskému a udělení čestného členství ČKS prof. Evě Semotanové. 

Registrace je k dispozici v online formuláři. Těšíme se na Vaši účast!

Detail zprávy ...


Další smutná zpráva… Zemřel emeritní ředitel VÚGTK Ing. Václav Slaboch, CSc.

Rozloučení se koná v pátek 13. 5. 2022 v 10:15 v obřadní síni krematoria Motol, Plzeňská 233, Praha 5. Čest jeho památce!

Detail zprávy ...


Programové prohlášení Výboru ČKS

Výbor ČKS zvolený na 14. členské schůzi ČKS konané dne 16. a 17. září 2021 (online) formuluje pro své funkční období od října 2021 do září 2025 program činnosti ČKS pro období 2021–2025 založený na následujících prioritách.

Detail zprávy ...


Smutná zpráva: zemřel RNDr. Ivan Kupčík

Ve čtvrtek 3. března 2022 zemřel český geograf a mapový historik RNDr. Ivan Kupčík. Krátkou informaci připravujeme do dalšího čísla Zpravodaje ČKS. Čest jeho památce!

Detail zprávy ...


Pozvánka od České asociace geomorfologů

Od 18. do 20. května 2022 se na Horní Bečvě uskuteční setkání State of geomorphological research in 2022. Původně pravidelná roční konference se uskuteční po dvouleté pauze, proto nebude nouze o zajímavé příspěvky. Podrobné informace jsou k dispozici na webových stránkách

Detail zprávy ...

Zpravodaj ČKS

Mapa roku

Kartografické dny

Soutěž dětské kresby Barbary Petchenik

Kartografické konference

Mezinárodní kartografická asociace


Kolektivní členové ČKS

KARTOGRAFIE PRAHA
Katedra geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci
Katedra geografie Masarykovy univerzity
SHOCart
T-Mapy
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický
Katedra geomatiky Českého vysokého učení technického
Moravské kartografické centrum
Geografický ústav Masarykovy univerzity
Katedra geografie Technické univerzity v Liberci
Univerzita obrany