Čeští kartografové reprezentovali Českou republiku a ČKS na 29. mezinárodní kartografické konferenci

Ve dnech 15. až 20. července 2019 se konala již 29. mezinárodní kartografické konference, tentokrát v hlavním městě země vycházejícího slunce Tokiu. Současně s konferencí proběhla i dvě plenární zasedání národních delegátů, na kterých skládala účet současná exekutiva ICA a president ICA. Na druhém zasedání proběhla volba nové exekutivy a nového presidenta ICA a byli potvrzeni i noví předsedové odborných
komisí. Na obou zasedáních naši společnost zastupoval předseda ČKS prof. Václav Talhofer.

Pokračovat ve čtení

Konference Zdraví a GIS

Ve dnech 10. a 11. 9. 2019 se na Technické univerzitě v Liberci uskuteční konference Zdraví a GIS. Hlavními tématy jsou okruhy (A) Prostor a zdraví – Prostorová epidemiologie – Ochrana veřejného zdraví – Veřejná správa a (B) Zdravotnická data – Mapy a vizualizace – Sdílení dat a komunikace – Vzdělávání.

Pokračovat ve čtení


KOLEKTIVNÍ ČLENOVÉ
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický
KARTOGRAFIE PRAHA
SHOCart
T-Mapy
Katedra geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci
Katedra geografie Masarykovy univerzity
Univerzita obrany
Katedra geografie Technické univerzity v Liberci
Katedra geomatiky Českého vysokého učení technického
Geografický ústav Masarykovy univerzity
Moravské kartografické centrum