Warning: Declaration of YOOtheme\Theme\Wordpress\MenuWalker::walk($elements, $max_depth) should be compatible with Walker::walk($elements, $max_depth, ...$args) in /data/web/virtuals/202514/virtual/www/wp-content/themes/yootheme/vendor/yootheme/theme/platforms/wordpress/src/Wordpress/MenuWalker.php on line 112

Ing. Zdena Roulová († 2016)

Narozena 14.11.1937, významná kartografka, členka redakční rady GaKO. Kartografickou specializaci zeměměřického inženýrství absolvovala v r.1960 na ČVUT v Praze. Po krátké praxi v OÚGK Liberec přešla v r.1961 do KRÚ v Praze (později Kartografie n.p., nyní Kartografie, a.s.). Zpočátku pracovala jako sestavitelka, potom jako technická redaktorka a dlouhou dobu jako vedoucí technické redakce. Významně se podílela zejména na tvorbě a vydávání edic turistických map a plánů měst, map pro potřebu škol i různých druhů tématických map. Neustálým rozšiřováním svých znalostí v oboru kartografické polygrafie přispěla ke zvyšování kvality výrobků i racionalizaci výroby. Její pracovní činnost byla vysoce uznávána a hodnocena. Odborné veřejnosti je známa i jako autorka článků; záslužná je rovněž její činnost lektorská. Pracovala aktivně v býv. ČSVTS, po dlouhou dobu jako předsedkyně základní pobočky při Kartografii Praha. Za aktivní činnost pro společnost jí bylo v roce 2003 uděleno čestné členství ve společnosti. Zemřela v roce 2016.


Kolektivní členové ČKS

KARTOGRAFIE PRAHA
Katedra geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci
Katedra geografie Masarykovy univerzity
T-Mapy
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický
Katedra geomatiky Českého vysokého učení technického
Moravské kartografické centrum
Geografický ústav Masarykovy univerzity
Katedra geografie Technické univerzity v Liberci
Univerzita obrany