Pplk. Ing. Jiří Kánský († 2003)

Narodil se v roce 1927, bývalý náčelník Vojenského topografického ústavu v Dobrušce. Aktivně se podílel se na tvorbě vojenských topografických map a Vojenského atlasu. Za zásluhy o rozvoj české vojenské kartografie byl jmenován čestným členem Kartografické společnosti ČR. Zemřel 8. srpna 2003.


KOLEKTIVNÍ ČLENOVÉ
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický
KARTOGRAFIE PRAHA
SHOCart
T-Mapy
Katedra geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci
Katedra geografie Masarykovy univerzity
Univerzita obrany
Katedra geografie Technické univerzity v Liberci
Katedra geomatiky Českého vysokého učení technického
Geografický ústav Masarykovy univerzity
Moravské kartografické centrum