Pplk. Ing. Jiří Kánský († 2003)

Narodil se v roce 1927, bývalý náčelník Vojenského topografického ústavu v Dobrušce. Aktivně se podílel se na tvorbě vojenských topografických map a Vojenského atlasu. Za zásluhy o rozvoj české vojenské kartografie byl jmenován čestným členem Kartografické společnosti ČR. Zemřel 8. srpna 2003.


Kolektivní členové ČKS

KARTOGRAFIE PRAHA
Katedra geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci
Katedra geografie Masarykovy univerzity
SHOCart
T-Mapy
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický
Katedra geomatiky Českého vysokého učení technického
Moravské kartografické centrum
Geografický ústav Masarykovy univerzity
Katedra geografie Technické univerzity v Liberci
Univerzita obrany