Warning: Declaration of YOOtheme\Theme\Wordpress\MenuWalker::walk($elements, $max_depth) should be compatible with Walker::walk($elements, $max_depth, ...$args) in /data/web/virtuals/202514/virtual/www/wp-content/themes/yootheme/vendor/yootheme/theme/platforms/wordpress/src/Wordpress/MenuWalker.php on line 112

PhDr. Ondřej Roubík († 2014)

Narozen 4. 9. 1927, dřívější vedoucí kartografického oddělení VÚGTK Zdiby. Při studiích dějepisu a zeměpisu na UK v Praze absolvoval ještě knihovnické kurzy na Filosofické fakultě. Veškerou svoji odbornou činnost však věnoval již od počátku oboru kartografie. Zprvu, od r. 1951, pracoval v kartografické redakci nakladatelství Orbis. V r. 1955 přešel do rezortu geodézie a kartografie a v roce 1958 byl jmenován vedoucím kartografického oddělení ÚSGK. Později, jako hlavní redaktor tehdejšího Kartografického nakladatelství, se úspěšně podílel na jeho vydavatelské činnosti. Aktivně pracoval v býv. ČSVTS, nyní je po několik období předsedou revizní komise Kartografické společnosti ČR. Za aktivní práci pro rozvoj české kartografie a činnost ve společnosti byl jmenován jejím čestným členem.


Kolektivní členové ČKS

KARTOGRAFIE PRAHA
Katedra geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci
Katedra geografie Masarykovy univerzity
T-Mapy
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický
Katedra geomatiky Českého vysokého učení technického
Moravské kartografické centrum
Geografický ústav Masarykovy univerzity
Katedra geografie Technické univerzity v Liberci
Univerzita obrany