Warning: Declaration of YOOtheme\Theme\Wordpress\MenuWalker::walk($elements, $max_depth) should be compatible with Walker::walk($elements, $max_depth, ...$args) in /data/web/virtuals/202514/virtual/www/wp-content/themes/yootheme/vendor/yootheme/theme/platforms/wordpress/src/Wordpress/MenuWalker.php on line 112

RNDr. Tomáš Grim, Ph.D. († 2021)

Narozen 6. 3. 1949 v Karviné. Vysokoškolské vzdělání získal na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Brně (nyní Masarykově) v roce 1972 (Mgr.) a 1974 (RNDr.). V roce 2005 dokončil na Masarykově univerzitě v Brně doktorské studium (Ph.D.). Do zaměstnání nastoupil v roce 1972 v Geodézii, n. p., Opava jako vedoucí úseku reprodukčního oddělení. V roce 1976 se stal vedoucím kartografického oddělení, které jako kartografické a reprodukční oddělení pokračoval v roce 2001 v rámci Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj v Opavě. V roce 2001 byl jmenován zástupcem vedoucího odboru. Při reorganizaci resortu ČÚZK v roce 2004 přešel do územního pracoviště Zeměměřického úřadu v Opavě jako vedoucí Oddělení sběru dat ZABAGED. V roce 2006 přesídlil do Zeměměřického úřadu v Praze, kde byl v Ústředním archivu zeměměřictví a katastru (ÚAZK) zástupcem vedoucího archivu a archivářem. V roce 2016 přešel do Odboru správy a rozvoje Informačního systému zeměměřictví jako výzkumný a vývojový pracovník.

RNDr. Tomáš Grim, Ph.D. je s kartografií spojen nejen po pracovní stránce, ale i v soukromém životě. Jeho doménou je historická kartografie, o které s nadšením přednáší, publikuje nebo se podílí na výstavách starých map, kdy mnoho z vystavených exponátů pochází z jeho sbírky. Jeho sběratelské nadšení se významnou měrou zasloužilo o vznik Městského muzea v Hradci nad Moravicí.

Nelze opomenout ani jeho lokální patriotismus a jeho zapojení do aktivit Matice slezské. Obě tyto činnosti umně spojil i ve svých článcích jako jsou například Slezský kartograf Jan Přibyla, Sídla na Helwigově mapě Slezska nebo Vývoj státních hranic v Českém Slezsku.

Výbor České kartografické společnosti jmenuje RNDr. Tomáše Grima, Ph. D. čestným členem České kartografické společnosti za významný přínos pro českou kartografii v oblasti popularizace historické kartografie a za aktivní badatelskou činnost.

RNDr. Tomáš Grim, Ph.D., zemřel náhle 21. ledna 2022.


Kolektivní členové ČKS

KARTOGRAFIE PRAHA
Katedra geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci
Katedra geografie Masarykovy univerzity
T-Mapy
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický
Katedra geomatiky Českého vysokého učení technického
Moravské kartografické centrum
Geografický ústav Masarykovy univerzity
Katedra geografie Technické univerzity v Liberci
Univerzita obrany