Doc. RNDr. Jaromír Kaňok, CSc.

Jaromír Kaňok se narodil 26. srpna 1946 ve Frýdku-Místku. Po celou svoji akademickou kariéru působil jako kartograf a geograf a zaměřoval se na tematickou a teoretickou kartografii, geografické informační systémy, antropogenní hydrologii a fyzickou geografii. Působil na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity v Ostravě, kde založil studium kartografie a geoinformatiky, a na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, kde stál při zrodu Kartografických dnů v Olomouci. V roce 2013 obdržel čestné členství České kartografické společnosti. Pracoval v redakčních radách časopisů Kartografické listy a Geoscape. V letech 1999-2010 byl dopisujícím členem ICA Commission on Theoretical Cartography a v letech 2002  až 2012 byl členem hodnoticí komise soutěže Mapa roku.


KOLEKTIVNÍ ČLENOVÉ
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický
KARTOGRAFIE PRAHA
SHOCart
T-Mapy
Katedra geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci
Katedra geografie Masarykovy univerzity
Univerzita obrany
Katedra geografie Technické univerzity v Liberci
Katedra geomatiky Českého vysokého učení technického
Geografický ústav Masarykovy univerzity
Moravské kartografické centrum