Warning: Declaration of YOOtheme\Theme\Wordpress\MenuWalker::walk($elements, $max_depth) should be compatible with Walker::walk($elements, $max_depth, ...$args) in /data/web/virtuals/202514/virtual/www/wp-content/themes/yootheme/vendor/yootheme/theme/platforms/wordpress/src/Wordpress/MenuWalker.php on line 112

Doc. RNDr. Jaromír Kaňok, CSc. († 2019)

Jaromír Kaňok se narodil 26. srpna 1946 ve Frýdku-Místku. Po celou svoji akademickou kariéru působil jako kartograf a geograf a zaměřoval se na tematickou a teoretickou kartografii, geografické informační systémy, antropogenní hydrologii a fyzickou geografii. Působil na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity v Ostravě, kde založil studium kartografie a geoinformatiky, a na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, kde stál při zrodu Kartografických dnů v Olomouci. V roce 2013 obdržel čestné členství České kartografické společnosti. Pracoval v redakčních radách časopisů Kartografické listy a Geoscape. V letech 1999-2010 byl dopisujícím členem ICA Commission on Theoretical Cartography a v letech 2002  až 2012 byl členem hodnoticí komise soutěže Mapa roku.


Kolektivní členové ČKS

KARTOGRAFIE PRAHA
Katedra geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci
Katedra geografie Masarykovy univerzity
T-Mapy
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický
Katedra geomatiky Českého vysokého učení technického
Moravské kartografické centrum
Geografický ústav Masarykovy univerzity
Katedra geografie Technické univerzity v Liberci
Univerzita obrany