Warning: Declaration of YOOtheme\Theme\Wordpress\MenuWalker::walk($elements, $max_depth) should be compatible with Walker::walk($elements, $max_depth, ...$args) in /data/web/virtuals/202514/virtual/www/wp-content/themes/yootheme/vendor/yootheme/theme/platforms/wordpress/src/Wordpress/MenuWalker.php on line 112

Doc. RNDr. Milan V. Drápela, CSc.

Čestné členství uděleno za dlouholeté členství ve společnosti, zejména za účast na práci komise ICA pro historii kartografie a za významný podíl na vybudování Moravského kartografického centra ve Velkých Opatovicích. 

Narodil se 21. dubna 1938. Po ukončení studia jako zeměměřický technik na měřickém středisku v Rosicích nastoupil v roce 1957 na své první pracoviště u Oblastního ústavu geodezie a kartografie Brno (OÚGK Brno). V rezortu geodézie a kartografie končil i s krátkým mezidobím vojenské prezenční služby po necelých třech letech jako vedoucí zeměměřický technik týmu spolupracovníků. Na pracoviště Geografického ústavu, tehdy katedru zeměpisu, přišel z praxe v roce 1960. Od svého nástupu prošel celkem 12 funkčními zařazeními od pomocného technika, konzervátora atd. až po jmenování a ustavení docentem pro obor kartografie v roce 1995. V průběhu let připravoval a přednášel 14 různých přednášek, a to od geodézie, základů kartografie až po teoretickou kartografii a dějiny kartografie. Vedl nespočet studentských závěrečných prací včetně disertačních. Je autorem několika učebních textů včetně elektronických. Publikoval přes 80 odborných titulů, autorsky převážně sám. Po odchodu do důchodu v roce 2012 stále aktivně pracoval jako externí spolupracovník a stále se zapojoval do dění na pracovišti ať už odborně nebo lidsky. Působil jako znalec v oborech ekonomika a geodézie a kartografie a jako dlouholetý člen Názvoslovné komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního věnoval problematice českých exonym, kterých se mu podařilo shromáždit přes dvacet tisíc. Zemřel v roce 2018 ve věku 80 let.


Kolektivní členové ČKS

KARTOGRAFIE PRAHA
Katedra geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci
Katedra geografie Masarykovy univerzity
T-Mapy
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický
Katedra geomatiky Českého vysokého učení technického
Moravské kartografické centrum
Geografický ústav Masarykovy univerzity
Katedra geografie Technické univerzity v Liberci
Univerzita obrany