Ing. Aleš Hašek († 2012)

Narodil se 26. 5. 1931, dřívejší šéfredaktor a náměstek ředitele s. p. Kartografie Praha. Po absolvování zeměměřické fakulty ČVUT v Praze roku 1954 prošel bohatou praxí na různých kartografických pracovištích rezortu včetně VÚGTK (1967–1972) a ČÚGK (1972–1975). Je jedním z tvůrců souboru základních map středních měřítek. Od roku 1976 do roku 1992 byl hlavním redaktorem Kartografie Praha, n. p., později GKP Praha, kde pod jeho vedením byla vydána řada nových kartografických děl a edic. Dlouhá léta byl předsedou odborné skupiny pro kartografii tehdejší ČSVTS a byl organizátorem nebo garantem mnoha odborných akcí, spoluzakladatelem tradice celostátních kartografických konferencí. Soustavně spolupracoval i s oborem geodézie a kartografie FSv ČVUT v Praze. Za velmi aktivní práci byl jmenován čestným členem společnosti. V roce 1992 odešel do důchodu. Zemřel v roce 2012.


Kolektivní členové ČKS

KARTOGRAFIE PRAHA
Katedra geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci
Katedra geografie Masarykovy univerzity
SHOCart
T-Mapy
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický
Katedra geomatiky Českého vysokého učení technického
Moravské kartografické centrum
Geografický ústav Masarykovy univerzity
Katedra geografie Technické univerzity v Liberci
Univerzita obrany