Ing. Vladimír Vahala, DrSc. († 2016)

Narozen 12.2.1923, dřívější ředitel Geografického ústavu ČSAV. V letech 1953–58 absolvoval VAAZ v Brně, obor geodetický. Studium ukončil jako absolutní výtečník a je zapsán na Desce cti ve VA. V letech 1960–78 pracoval v topografickém oddělení ministerstva národní obrany, v roce 1969 byl ustaven do funkce náčelníka Topografické služby ČSLA v hodnosti plukovníka. Po odchodu z činné vojenské služby byl jmenován v roce 1978 ředitelem Geografického ústavu ČSAV v Brně, se kterým spolupracoval i po odchodu na odpočinek. V r.1971 obhájil kandidátskou a v r.1981 doktorskou dizertační práci. Byl odpovědným redaktorem Vojenského zeměpisného atlasu. Dále byl členem Vědeckého kolegia geologie, geografie a hornictví ČSAV a dalších vědeckých orgánů a komisí. Za zásluhy o rozvoj vojenské kartografie byl jmenován čestným členem Kartografické společnosti ČR.


Kolektivní členové ČKS

KARTOGRAFIE PRAHA
Katedra geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci
Katedra geografie Masarykovy univerzity
SHOCart
T-Mapy
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický
Katedra geomatiky Českého vysokého učení technického
Moravské kartografické centrum
Geografický ústav Masarykovy univerzity
Katedra geografie Technické univerzity v Liberci
Univerzita obrany