Prof. Dr. Ing. Jaroslav Kovařík, CSc. († 1997)

Narozen 16. 9. 1917, proděkan a profesor kartografie na oboru geodézie a kartografie Stavební fakulty ČVUT v Praze. Svoji praktickou činnost zahájil v Zeměměřickém úřadě, odkud přešel v r. 1945 na Vysokou školu speciálních nauk ČVUT jako odborný asistent prof.F. Fialy. V r. 1952 obhájil dizertační práci doktora technických věd a v r. 1959 se habilitoval. V r. 1973 byl jmenován profesorem. Byl pečlivým a důsledným pedagogem, prošel řadou akademických funkcí. Jeho vědecká a publikační činnost byla věnována převážně oboru kartografie. Je spoluautorem vysokoškolské učebnice ”Kartografie”. Pedagogická činnost na ČVUT byla ohodnocena udělením Felberovy a Šolínovy medaile. Byl členem Čs.národního kartografického komitétu ČSVTS a aktivně se zapojil do plnění programu ICA v oblasti kartografické terminologie. V r. 1993 byl za zásluhy o rozvoj české kartografie jmenován čestným členem spolecnosti. Zemřel 25. 9. 1997 v Sedlčanech


Kolektivní členové ČKS

KARTOGRAFIE PRAHA
Katedra geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci
Katedra geografie Masarykovy univerzity
SHOCart
T-Mapy
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický
Katedra geomatiky Českého vysokého učení technického
Moravské kartografické centrum
Geografický ústav Masarykovy univerzity
Katedra geografie Technické univerzity v Liberci
Univerzita obrany