Warning: Declaration of YOOtheme\Theme\Wordpress\MenuWalker::walk($elements, $max_depth) should be compatible with Walker::walk($elements, $max_depth, ...$args) in /data/web/virtuals/202514/virtual/www/wp-content/themes/yootheme/vendor/yootheme/theme/platforms/wordpress/src/Wordpress/MenuWalker.php on line 112

Prof. Ing. František Miklošík, DrSc. († 2023)

František Miklošík se narodil 18. listopadu 1932 v Šintavě v okrese Galanta (Slovensko). Pracoval ve Vojenském zeměpisném ústavu v Praze, Vojenském kartografickém ústavu (VKÚ) v Banské Bystrici a fotogrammetrickém oddělení VTOPÚ Dobruška. V topografickém oddělení Generálního štábu Ministerstva národní obrany technicky i organizačně zabezpečoval vojenské mapování. Od roku 1981 byl občanským vysokoškolským učitelem na katedře geodézie a kartografie Vojenské akademie v Brně (nyní katedra vojenských informací o území). Jeho vědecké práce v oboru kartografie, zejména na styku s vědními disciplínami teorie řízení, jej řadí mezi uznávané odborníky; byl jedním z průkopníků digitálního zobrazování informací o území pro potřeby automatizace rozhodovacích procesů. Byl vedoucím skupiny pro koordinaci a řešení úkolů programu přechodu na standardy NATO v topografické službě AČR. Za významné zásluhy o rozvoj vojenské kartografie byl jmenován čestným členem České kartografické společnosti. Zemřel 4. září 2023 ve věku nedožitých 91 let. 


Kolektivní členové ČKS

KARTOGRAFIE PRAHA
Katedra geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci
Katedra geografie Masarykovy univerzity
T-Mapy
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický
Katedra geomatiky Českého vysokého učení technického
Moravské kartografické centrum
Geografický ústav Masarykovy univerzity
Katedra geografie Technické univerzity v Liberci
Univerzita obrany