Warning: Declaration of YOOtheme\Theme\Wordpress\MenuWalker::walk($elements, $max_depth) should be compatible with Walker::walk($elements, $max_depth, ...$args) in /data/web/virtuals/202514/virtual/www/wp-content/themes/yootheme/vendor/yootheme/theme/platforms/wordpress/src/Wordpress/MenuWalker.php on line 112

prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc.

Prof. Eva Semotanová je výjimečnou osobností české historické geografie, historické kartografie a dějin kartografie. Vystudovala historii a archivnictví na Filosofické fakultě UK v Praze, a od roku 1984 je pracovnicí Historického ústavu AV ČR. V letech 2012-2017 byla ředitelkou tohoto ústavu.

Tématy jejího výzkumu jsou zejména historická krajina a urbanizační procesy (např. rozvoj pražské aglomerace), historické regiony (např. Kladsko). Dlouhodobě se věnuje problematice starých map a kartografického dědictví. Ve všech těchto tématech prof. Semotanová dlouhodobě podporuje využití rekonstrukčních map v historické práci, zejména mapová znázornění historické krajiny i tematické mapy dějinných procesů prezentované v atlasové podobě. Tím velmi významně přispěla k propojení oborů historie a kartografie u nás.

 

Mezi její významné výstupy s kartografickou problematikou je třeba zařadit soubor Historický atlas měst České republiky, Akademický atlas českých dějin (oceněný cenou Magnesia Litera 2015) nebo Kladsko – Proměny středoevropského prostoru. Prof. Semotanová spolupracovala celkem na 5 dílech, která získala cenu Mapa roku, a to v letech 2004, 2005, 2014, 2019 a 2020. Je držitelkou celé řady dalších ocenění  (čestná oborová medaile Fr. Palackého, cena ministryně MŠMT, cena předsedy AV ČR, cena Josefa Hlávky).

Ke všem zmíněným zásluhám o rozvoj oboru historické geografie a historické kartografie je třeba přidat její neuvěřitelně lidský přístup a ochotu spolupracovat na mezioborových projektech. Díky jejímu přístupu mohly vzniknout společné projekty Historického ústavu s VÚGTK, Přírodovědeckou fakultou UK nebo se Stavební fakultou ČVUT.

Výbor České kartografické společnosti jmenuje prof. PhDr. Evu Semotanovou, DrSc., čestnou členkou České kartografické společnosti za významný přínos pro českou kartografii v oblasti historické kartografie a atlasové tvorby s historickou tématikou.

 


Kolektivní členové ČKS

KARTOGRAFIE PRAHA
Katedra geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci
Katedra geografie Masarykovy univerzity
T-Mapy
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický
Katedra geomatiky Českého vysokého učení technického
Moravské kartografické centrum
Geografický ústav Masarykovy univerzity
Katedra geografie Technické univerzity v Liberci
Univerzita obrany