Warning: Declaration of YOOtheme\Theme\Wordpress\MenuWalker::walk($elements, $max_depth) should be compatible with Walker::walk($elements, $max_depth, ...$args) in /data/web/virtuals/202514/virtual/www/wp-content/themes/yootheme/vendor/yootheme/theme/platforms/wordpress/src/Wordpress/MenuWalker.php on line 112

Doc. RNDr. Ludvík Mucha, CSc. († 2012)

Narodil se 29.06. 1927, přednášel kartografii a matematický zeměpis na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Byl zakládajícím členem Čs. národního kartografického komitétu ČSTVS, aktivně se účastnil prací v komisi ICA pro historii kartografie a kartografických konferencí. Za zásluhy o rozvoj české kartografie byl jmenován čestným členem společnosti. Zemřel v roce 2012.


Kolektivní členové ČKS

KARTOGRAFIE PRAHA
Katedra geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci
Katedra geografie Masarykovy univerzity
T-Mapy
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický
Katedra geomatiky Českého vysokého učení technického
Moravské kartografické centrum
Geografický ústav Masarykovy univerzity
Katedra geografie Technické univerzity v Liberci
Univerzita obrany