Warning: Declaration of YOOtheme\Theme\Wordpress\MenuWalker::walk($elements, $max_depth) should be compatible with Walker::walk($elements, $max_depth, ...$args) in /data/web/virtuals/202514/virtual/www/wp-content/themes/yootheme/vendor/yootheme/theme/platforms/wordpress/src/Wordpress/MenuWalker.php on line 112

Ing. Jiří Rohlík

Ing. Jiří Rohlík (* 1933) se produkcí turistických map zařadil mezi stálice české komerční kartografie. Zájem o mapování a kresbu map ve skautingu nakonec přerostl ve volbu studia po maturitě. Absolvoval ČVUT zeměměřickou fakultu obor kartografie (u prof. Böhma) a v roce 1957 nastoupil do Kartografického a reprodukčního ústavu v Praze, kde pracoval 4 roky. Jednou z jeho prvních prací jako redaktora sestavitele byla v roce 1959 lyžařská mapa Krkonoš v měřítku 1 : 100 000 s výřezy 1 : 50 000 a 1 : 25 000.

Po roce 1989 vypracoval na podkladě vojenských map koncepci turistických map pro edici map KČT v měřítku 1 : 50 000 a 15 let byl jejich redaktorem. Se synem založil kartografickou firmu Nakladatelství ROSY, Rohlík a syn, v němž vydával turistické, lyžařské a cykloturistické mapy v měřítku 1 : 25 000. Je autorem řady článků a příspěvků do odborné literatury, do časopisů a novin, je spoluautorem knihy „Na výlet s turistickou mapou“ a autorem odborných skript o topografii. Intenzivně se věnoval turistickému značení na Mělnicku, kde byl od roku 1960 vedoucím značkařem a členem ústředních značkařských orgánů Klubu českých turistů. V roce 2009 byl za tuto činnost oceněn čestným odznakem Vojty Náprstka. Doposud je aktivním členem oddílu vysokohorské turistiky. S jejími členy vystoupil kromě jiných vrcholů ve svých 60 letech i na Mont Blanc.

Svůj život spojil Ing. Jiří Rohlík se středočeským Mělníkem. Působil na Střední průmyslové škole stavební jako učitel zeměpisu, geodézie, matematiky a deskriptivní geometrie. Vedle své profese se věnoval folklóru. V roce 1950 se stal tanečníkem souboru lidových písní a tanců kpt. Jaroše jako tanečník, podílel se na výrobě mělnických krojů, vyřezával štočky pro tisk sukní podle původních vzorů a byl 18 let organizačním vedoucím souboru. Poté, co ze zdravotních důvodů přestal tančit, věnoval se skládání a instrumentaci hudby k tanečním a pěveckým číslům. Sám se naučil hrát na dudy, housle, cimbál, zobcovou flétnu a kytaru. Pokusil se zrekonstruovat původní polabskou cimbálovou muziku. V roce 2012 obdržel od města Stříbrný řád města Mělníka.

Ing. Jiří Rohlík je dlouholetým členem České kartografické společnosti. Pravidelně se účastní soutěže Mapa roku, ve které byly jeho produkty několikrát nominovány. V roce 2003, 2008 a 2010 získaly jeho mapy titul Mapa roku v kategorii Samostatná kartografická díla – „Národní park Podyjí – National Park Thayatal“ (2003), „CHKO Broumovsko“, vydaná ve 4 jazykových verzích (2008) a Pomezí Krkonoš a Jizerských hor (2010). Svoji přízeň České kartografické společnosti vyjadřuje také účastí na jejich akcích.


Kolektivní členové ČKS

KARTOGRAFIE PRAHA
Katedra geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci
Katedra geografie Masarykovy univerzity
T-Mapy
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický
Katedra geomatiky Českého vysokého učení technického
Moravské kartografické centrum
Geografický ústav Masarykovy univerzity
Katedra geografie Technické univerzity v Liberci
Univerzita obrany