Dopis prezidenta ICA k Mezinárodnímu roku mapy

Vídeň, 25.srpna 2014

Váženým národním delegátům Mezinárodní kartografické asociace

Milí kolegové,

je mojí milou povinností vás informovat o Mezinárodním roku mapy 2015/16 (MRM), důležité iniciativě Mezinárodní kartografické asociace, a přizvat vás k plnému využití této příležitosti.

Proč by mohl být MRM důležitý ?

Jak je nám všem známo, je pořizováno stále více a více geodat. Důležitost lokalizace se odráží ve více a více datových souborech, procesech a aplikacích. Prostorová datová infrastruktura se vytváří globálně a umožňuje snadnější přístup a dostupnost prostorových dat. Jak může být plně uvolněn potenciál prostorových dat a geoprostorových informací? Jak se můžeme ujistit, že prostorová data jsou skutečně využitelná pro vládní a rozhodující orgány, pro plánovače a pro obyvatelstvo prostřednictvím aplikací, výrobků a systémů, které jsou snadno využitelné a významně podporují jejich uživatele?

Pokračovat ve čtení


KOLEKTIVNÍ ČLENOVÉ
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický
KARTOGRAFIE PRAHA
SHOCart
T-Mapy
Katedra geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci
Katedra geografie Masarykovy univerzity
Univerzita obrany
Katedra geografie Technické univerzity v Liberci
Katedra geomatiky Českého vysokého učení technického
Geografický ústav Masarykovy univerzity
Moravské kartografické centrum