Čeští kartografové reprezentovali Českou republiku a ČKS na 29. mezinárodní kartografické konferenci

Ve dnech 15. až 20. července 2019 se konala již 29. mezinárodní kartografické konference, tentokrát v hlavním městě země vycházejícího slunce Tokiu. Současně s konferencí proběhla i dvě plenární zasedání národních delegátů, na kterých skládala účet současná exekutiva ICA a president ICA. Na druhém zasedání proběhla volba nové exekutivy a nového presidenta ICA a byli potvrzeni i noví předsedové odborných
komisí. Na obou zasedáních naši společnost zastupoval předseda ČKS prof. Václav Talhofer.

V tajné volbě byl nových presidentem zvolen Dr. Timothy Trainor z USA. Bylo zvoleno i 7 vicepresidentů a generální tajemník. Prof. Vít Voženílek byl potvrzen ve své současné pozici. Novým předsedou komise pro mapy a internet byl zvolen doc. Otakar Čerba. Všechny volené
funkce jsou na období 2019 až 2023.
Na konferenci bylo celkem 950 účastníků ze 75 států, bylo prezentováno 750 příspěvků ve 150 sekcích, na výstavě map bylo 385 exponátů ze 30 států, soutěž dětské kresby byla obeslána 188 exponáty z 33 států.
Českou delegaci tvořilo 20 účastníků a byla tak jednou z nejpočetnějších. Naši členové přednesli 20 referátů v odborných sekcích a vystavili 1 poster. K velkým kladům patřila i organizace předkonferenčního workshopu komise Kartografie pro včasné varování a krizové řízení (prof. Konečný). Na tomto a dalších předkonferenčních workshopů se celkem účastnilo 12 delegátů. Konečně do uvedené statistiky patří i to, že jsme vedli 7 odborných sekcí konference.
 
Foto: Tomáš Janata
 
Více informací a fotografií z konference bude v příštím čísle Zpravodaje, které vyjde na začátku září.

Kolektivní členové ČKS

KARTOGRAFIE PRAHA
Katedra geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci
Katedra geografie Masarykovy univerzity
SHOCart
T-Mapy
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický
Katedra geomatiky Českého vysokého učení technického
Moravské kartografické centrum
Geografický ústav Masarykovy univerzity
Katedra geografie Technické univerzity v Liberci
Univerzita obrany