Konference Zdraví a GIS

Ve dnech 10. a 11. 9. 2019 se na Technické univerzitě v Liberci uskuteční konference Zdraví a GIS. Hlavními tématy jsou okruhy (A) Prostor a zdraví – Prostorová epidemiologie – Ochrana veřejného zdraví – Veřejná správa a (B) Zdravotnická data – Mapy a vizualizace – Sdílení dat a komunikace – Vzdělávání.

Do 1. 7. 2019 stále ještě probíhá možnost přihlášky abstraktů příspěvků a posterů, do 9. 7. 2019 bude následovat vyrozumění o rozhodnutí o přijetí konferenčního příspěvku. Více informací na stránkách konference.


Kolektivní členové ČKS

KARTOGRAFIE PRAHA
Katedra geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci
Katedra geografie Masarykovy univerzity
SHOCart
T-Mapy
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický
Katedra geomatiky Českého vysokého učení technického
Moravské kartografické centrum
Geografický ústav Masarykovy univerzity
Katedra geografie Technické univerzity v Liberci
Univerzita obrany