Geodézia, kartografia a geoinformatika 2019

Blíži sa termín pre zasielanie článkov a prihlášok na pokračujúci XI. ročník medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie „Geodézia, kartografia a geoinformatika 2019“, ktorá sa bude konať 10. až 13. septembra 2019 v Demänovskej doline, Hotel REPISKÁ***. 

Podrobnejšie informácie nájdete na stránke http://web.tuke.sk/ugkagis/sk/podujatia/

Tešíme sa na spoločné stretnutie.

Ing. Soňa Molčíková, PhD., predsedníčka organizačného výboru


KOLEKTIVNÍ ČLENOVÉ
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický
KARTOGRAFIE PRAHA
SHOCart
T-Mapy
Katedra geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci
Katedra geografie Masarykovy univerzity
Univerzita obrany
Katedra geografie Technické univerzity v Liberci
Katedra geomatiky Českého vysokého učení technického
Geografický ústav Masarykovy univerzity
Moravské kartografické centrum