Archiv autora: Alena Vondráková

24. kartografická konference – prodloužení termínů

Vážení členové ČKS,

dovolte mi obrátit se na Vás v důležité záležitosti. Hlavní akcí ČKS letošního roku je 24. kartografická konference v Ostravě (http://24kk.cz/). Bohužel musím konstatovat, že vzhledem k počtu přihlášených účastníků ke dnešnímu dni, je konání této konference ohroženo. Došlo pravděpodobně k nedorozumění nebo neuvědomění si, že termín pro registraci vyprší již dnes, v pondělí 3. 5. 2021! Proto se organizátoři rozhodli prodloužit termín registrace do pondělí 24. 5., a to včetně prodloužení termínu pro platbu konferenčního poplatku v základní výši.
Jako prezident ČKS vás, členy naší společnosti, vyzývám, abyste se na konferenci pokud možno co nejdříve registrovali a a přihlásili příspěvek nebo poster.
Děkuji vám všem předem za akceptaci mého návrhu.
S pozdravem
Václav TALHOFER, prezident ČKS
Vít VOŽENÍLEK, vice-prezident ČKS

30. Mezinárodní kartografická konference

V termínu od 14. do 18. prosince 2021 se v italské Florencii uskuteční v pořadí již 30. Mezinárodní kartografická konference, v rámci níž se koná i Mezinárodní kartografická výstava a výstava dětských kreseb v rámci soutěže Dětská mapa světa Barbary Petchenik. Pro aktivní účastníky konference jsou důležité termíny 19. 3. (uzávěrka pro full-papers), 28. 5. (uzávěrka pro abstrakty) a 30. 7. (uzávěrka pro finální akceptované příspěvky). Konference bude hybridní, tedy v online i prezenčním režimu. Samotná registrace účastníků zatím není spuštěna, stejně tak nejsou dostupné informace o konferenčních grantech. Ty ale budou zcela jistě vypsány od ICA (obecné informace zde) i od organizátorů. Informace jsou průběžně aktualizovány a doplňovány na stránkách konference.

KOLEKTIVNÍ ČLENOVÉ
KARTOGRAFIE PRAHA
Katedra geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci
Katedra geografie Masarykovy univerzity
SHOCart
T-Mapy
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický
Katedra geomatiky Českého vysokého učení technického
Moravské kartografické centrum
Geografický ústav Masarykovy univerzity
Katedra geografie Technické univerzity v Liberci
Univerzita obrany