Archiv autora: Alena Vondráková

Smutná zpráva: zemřel čestný člen ČKS Prof. Lubomír Lauermann

12. října 2020 opustil naše řady zakládající a dlouholetý člen naší společnosti, prof. Ing. Lubomír Lauermann, CSc. Opustil nás ve svých 92 letech, ale opustil nás tak náhle, že mnohé z nás svým odchodem velmi překvapil. Na tomto místě bych nechtěl připomínat jeho veliké zásluhy o rozvoj kartografie a geografie, zejména vojenské, ani jeho odborný profil, který je možné nalézt na stránkách naší společnosti (zde). Chtěl bych spíše vyjádřit osobní pocity, protože jsem s panem profesorem ušel velký kus cesty v profesním i osobním životě.

Profesor Lauermann byl vzácný člověk, který mě mnoho naučil. Nejen jeho milovanou kartografii a geografii, ale i styl chování, jednání a postojů k životu. Setkával jsem se s ním jako jeho student, potom jako kolega a nakonec jako jeho nadřízený. Ve všech pozicích, které jsme vzájemně měli, jsem vždy oceňoval jeho upřímnost, kolegialitu a ochotu dělit se o své bohaté poznatky a vědomosti. Měl rád studenty a dovedl je nadchnout pro řešení složitých problémů. A studenti to cítili. Většina z nich ho za to měla upřímně ráda a rádi se s ním setkávali i po absolvování školy.  

Verše Františka Hrubína Kdo v srdcích žije – neumírá…, které jeho rodina vybrala na smuteční oznámení, přesně vystihují i mé pocity. Pan profesor nás sice opustil, ale v našich srdcích (a to si dovolím napsat i za své kolegy ze školy), zůstane stále. A já si i nadále budu občas na přednáškách říkat, jak by to asi teď těm studentům vysvětlil Pan Profesor. Chtěl bych se poklonit památce mého učitele jako jeho žák i jako prezident České kartografické společnosti. Komunita českých kartografů ztrácí v osobě pana profesora jednoho z nejaktivnějších členů, který českou a československou kartografii obohatil o řadu nápadů, postupů a zkušeností. Bude nám moc chybět.

Čest jeho památce!

Václav Talhofer, prezident ČKS

Náhled parte

Představujeme výsledky soutěže Mapa roku 2019

Česká kartografická společnost v letošním roce uspořádala 22. ročník soutěže Mapa roku. Odborná komise na svém červnovém zasedání zhodnotila přihlášená kartografická díla vydaná na území České republiky v roce 2019 a určila nominace a vítěze v jednotlivých kategoriích. Vzhledem k tomu, že slavnostní vyhlášení výsledků se ruší, přinášíme Vám výsledky touto formou.

Pokračovat ve čtení

POZOR Slavnostní vyhlášení Mapa roku 2019 se ruší

Vzhledem k panujícím protipandemickým opatřením a s ohledem na bezpečnost všech zúčastněných jsme přistoupili k rozhodnutí zrušit Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Mapa roku 2019, a to bez náhrady. Výsledky soutěže jsou uveřejněny na webových stránkách soutěže. Jako náhradu za slavnostní vyhlášení připravíme v následujících týdnech video, kde zprostředkujeme reakce oceněných. Děkujeme za pochopení.

Kartografické listy budou indexovány na SCOPUS

Skvělá zpráva přišla z redakční rady časopisu Kartografické listy. Během krátké doby bude časopis zařazen pro indexování do databáze SCOPUS. Po dvouletém úsilí, kdy byl časopis sledován, byla prokázána jeho kvalita. Gratulujeme a těšíme se na další čísla!

POZOR ZMĚNA!!! Seminář 300 let Müllerovy mapy Čech

Omlouváme se, ale vlivem současné situace jsme byli nuceni seminář k výročí 300 let Müllerovy mapy Čech odložit na neurčito. O dalším vývoji Vás budeme informovat. Děkujeme za pochopení.

Dopis organizátorů:

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

rádi bychom Vás seznámili s aktuální situací ohledně konání semináře 300 let Müllerovy mapy Čech. Současný stav spojený s koronavirem neumožňuje uspořádat plnohodnotný seminář v Národním technickém muzeu.

Po dohodě pořadatelů bylo rozhodnuto přesunout konání semináře na pozdější dobu. Pokud to bude možné, tak na jaro příštího roku.

O termínu konání semináře budete včas informováni.

Výstava 300 let Müllerovy mapy se bude konat v NTM ve dnech 2. 10. – 1. 11. 2020.

Bude otevřena bez plánované vernisáže a přístupna v běžném návštěvnickém režimu.

Těšíme se na další spolupráci.

 S pozdravem
Antonín Švejda, Národní technické muzeum
Jiří Cajthaml, Česká kartografická společnost

Česká kartografická společnost pořádá ve spolupráci s Národním technickým muzeem a dalšími partnery
ve čtvrtek 1. října 2020 od 10 hodin v budově NTM v Praze. Program semináře je k dispozici v letáku, vložné se neplatí. Zájemce o účast srdečně zveme přihlášky vyplněním online formuláře.

KOLEKTIVNÍ ČLENOVÉ
KARTOGRAFIE PRAHA
Katedra geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci
Katedra geografie Masarykovy univerzity
SHOCart
T-Mapy
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický
Katedra geomatiky Českého vysokého učení technického
Moravské kartografické centrum
Geografický ústav Masarykovy univerzity
Katedra geografie Technické univerzity v Liberci
Univerzita obrany