Warning: Declaration of YOOtheme\Theme\Wordpress\MenuWalker::walk($elements, $max_depth) should be compatible with Walker::walk($elements, $max_depth, ...$args) in /data/web/virtuals/202514/virtual/www/wp-content/themes/yootheme/vendor/yootheme/theme/platforms/wordpress/src/Wordpress/MenuWalker.php on line 112

Autor: Alena Vondráková

Vyhlášení soutěže mapa roku 2022 – výsledky a fotogalerie

Ve středu 3. května 2023 byly slavnostně vyhlášeny výsledky prestižní kartografické soutěže Mapa roku, letos 25. ročníku. Česká kartografická společnost oceňuje prostřednictvím soutěže kvalitní mapy a atlasy vydávané na území České republiky s celospolečenským přínosem.

Ocenění MAPA ROKU 2022 obdržela v kategorii Atlasy, soubory a edice map  Česká geologická služba za dílo Geology, Soil Environment and Hydrogeology of the Sidama Region, Ethiopia. Thematic geoscientific maps at a 1:100,000 scale and explanatory notes.

Ocenění MAPA ROKU 2022 obdržel v kategorii Samostatná kartografická díla Regionální organizátor pražské integrované dopravy ROPID za mapu Praha – mapa veřejné dopravy a schéma linkového vedení PID.

Ocenění MAPA ROKU 2022 bylo v kategorii Digitální kartografické produkty a aplikace na internetu uděleno Českému vysokému učení technickému v Praze za dílo Mapový portál Vltava – proměny historické krajiny.

Ocenění MAPA ROKU 2022 bylo uděleno v kategorii Kartografická díla pro školy a vzdělávání společnosti Kartografie Praha, a. s., za Ilustrovaný atlas světa.

Ocenění MAPA ROKU 2022 bylo uděleno v kategorii Studentské kartografické práce Jakubu Žejdlíkovi (Univerzita Palackého v Olomouci) za diplomovou práci Tyfloprůvodce po vybraných památkách Česka.

Odborná hodnoticí komise udělila v tomto ročníku tři zvláštní ocenění:

Česká kartografická společnost udělila zvláštní ocenění MAPA ROKU 2022 společnosti Kartografie Praha, a. s., za rychlou kartografickou podporu výuky ukrajinských dětí na českých školách.

 Česká kartografická společnost udělila zvláštní ocenění MAPA ROKU 2022 Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR Univerzitě Palackého v Olomouci za kvalitní kartografickou vizualizaci problematiky nářečí českého jazyka.

Česká kartografická společnost udělila zvláštní ocenění MAPA ROKU 2022 Katedře geoinformatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci za dlouholetou a kvalitní kartografickou produkci v edici M.A.P.S. (Map and Atlas Product Series).

Oceněným gratulujeme! Fotogalerii si můžete prohlédnout níž nebo https://www.cartography.cz/maparoku/galerie-mapa-roku-2022/

Nominace na ocenění MAPA ROKU 2022. Přijďte na vyhlášení výsledků!

Odborná komise České kartografické společnosti na svém zasedání zhodnotila všechny přihlášené produkty a nominovala na ocenění Mapa roku 2022Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže se uskuteční ve středu 3. května 2023 od 12:30 hodin v Praze na Novotného lávce 5. Srdečně zveme nejen všechny nominované na ocenění Mapa roku 2022, ale i všechny příznivce soutěže a zájemce o kartografii. Registrace na slavnostní vyhlášení výsledků soutěže ZDE

Symposium ICA Spring 2023: sborník abstraktů

Ve dnech 3. – 5. dubna 2023 probíhá v Olomouci mezinárodní sympozium s názvem ICA Spring Olomouc 2023 s titulem ATLASES: THEIR DESIGN AND USE. Symposium organizuje Katedra geoinformatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci se třemi komisemi Mezinárodní kartografické asociace, a to Commission on Atlases, Commission on Map Design a Commission on User Experience. Sborník abstraktů, který vydala Česká kartografická společnost, je k dispozici ke stažení ZDE.

Zpravodaj ČKS 3/2022

Přinášíme třetí letošní číslo Zpravodaje. Součástí je zajímavý rozhovor s doc. Mikšovským, reportáž z konference EuroCarto 2022, pozvánka na Kartovýročí 2022 a mnoho dalšího. Přejeme příjemné čtení!

2022_Zpravodaj_03

KARTOVÝROČÍ 2022 & Mezníky digitální kartografie

Česká kartografická společnost zve své členy i všechny zájemce o mapy a kartografii na seminář KARTOVÝROČÍ 2022 & Mezníky digitální kartografie, který se uskuteční ve čtvrtek 10. listopadu 2022 v prostorách Fakulty stavební ČVUT v Praze, Thákurova 7, Praha 6 (metro Dejvická), místnost C223. Zajímavý program je připraven na celé odpoledne od 13:30 do 17 hodin. Online registrace účastníků probíhá do 4. listopadu 2022. Podrobný program v pozvánce.


Kolektivní členové ČKS

KARTOGRAFIE PRAHA
Katedra geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci
Katedra geografie Masarykovy univerzity
T-Mapy
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický
Katedra geomatiky Českého vysokého učení technického
Moravské kartografické centrum
Geografický ústav Masarykovy univerzity
Katedra geografie Technické univerzity v Liberci
Univerzita obrany