Archiv autora: Alena Vondráková

Výstava produktů Mapa roku v Olomouci

V současné době probíhá v interaktivním muzeu vědy Pevnost poznání v Olomouci výstava produktů nominovaných na ocenění Mapa roku 2020. Výstava se nachází v 2. poschodí budovy a vstup je zdarma. Mapy, atlasy a prezentace digitálních aplikací budou vystaveny do 3. října 2021. Chcete vidět, jaká krásná kartografická díla vyšla v roce 2020 v České republice? Tak se přijďte podívat!

24. kartografická konference v Ostravě !!!

CESTY KARTOGRAFIE – nejen ve smyslu „Odkud přicházíš? a „Kam kráčíš?“, ale zejména v dalších souvislostech: křižovatka cest, neprošlapaná cesta, cesta k úspěchu, zlatá střední cesta, nejkratší cesta, cesta kolem světa, rozcestí, cesta ke hvězdám… To je mottem 24. kartografické konference, která ve dnech 8. až 10. září 2021 probíhá na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzitě. Zajímavý odborný program doplní i slavnostní večer, v rámci něhož proběhne i vyhlášení výsledků soutěže Mapa roku. Více informací na stránkách konference.

Aktuální informace k ICC ve Florencii

30. mezinárodní kartografická konference (ICC) se bude konat v italské Florencii v prezenční formě ve dnech 14. až 18. prosince 2021. Aby bylo co největšímu počtu žadatelů o registraci umožněno účastnit se, bude umožněn vzdálený přístup k velkým částem konference těm, kteří se do Itálie sami nedostanou. ICC se bude konat v nádherném prostředí galerie Galleria delle Carrozze v Palazzo Medici Riccardi v centru Florencie. Součástí konference bude i výstava map, atlasů, globusů a dalších kartografických produktů. Stipendia ICA na podporu mladých vědců má posunutý termín pro přijetí příspěvků a abstraktů do 13. července 2021. Viz web ICA pro další podrobnosti a pokyny. Registrace na konferenci je stále otevřena. Nižší poplatky za předčasnou registraci jsou pro registraci do 17. září. Speciální poplatky jsou pouze za virtuální účast.

KOLEKTIVNÍ ČLENOVÉ
KARTOGRAFIE PRAHA
Katedra geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci
Katedra geografie Masarykovy univerzity
SHOCart
T-Mapy
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický
Katedra geomatiky Českého vysokého učení technického
Moravské kartografické centrum
Geografický ústav Masarykovy univerzity
Katedra geografie Technické univerzity v Liberci
Univerzita obrany