Archiv autora: Alena Vondráková

Další ročník soutěže MAPA ROKU

V letošním roce pořádá Česká kartografická společnost v pořadí již 21. ročník soutěže Mapa roku.

Autoři a producenti kartografických děl, která byla vytvořena a publikována na území České republiky v roce 2018 a splňují pravidla soutěže, mohou své produkty přihlásit do 28. února 2019. Následně je zhodnotí odborná komise České kartografické společnosti pro soutěž Mapa roku.

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhne ve čtvrtek 9. května 2019 od 13 hodin v Literárním sále Průmyslového paláce na Výstavišti Praha v rámci veletrhu Svět knihy 2019. Nominace na ocenění budou vyhlášena minimálně jeden týden před tímto termínem.

Více informací na webových stránkách soutěže.

Smutná zpráva

V úterý 15. ledna 2019 zemřel významný český geograf RNDr. Zdeněk Hoffmann, CSc. Poslední rozloučení se uskuteční v pondělí 21. ledna v 10:20 v Nové obřadní síni v Praze na Olšanech.

Kouzlo starých map

Aktivita České kartografické společnosti, kdy pod hlavičkou „Kouzlo starých map“ bylo realizováno několik výstav a přednášek, stále pokračuje. Po představení významných map ze starověké a středověké kartografie formou panelů, které ČKS zapůjčila na desítky škol, a po několika úzce zaměřených výstavách, které prezentovaly staré mapy konkrétních měst, přišla výstava k 500 letům výročí vydání Klaudyánovy mapy. Pokud byste měli zájem o zapůjčení panelů nebo uskutečnění přednášky s kartografickou tematikou, kontaktujte nás, prosím, na info@cartography.cz

Konferenční granty ČKS

Česká kartografická společnost vyhlašuje na podporu svých členů různé granty. Cílem je, aby byla více zpřístupněna účast členů ČKS na prestižních kartografických akcích.

V současné době jsou otevřené výzvy pro účast na Mezinárodní kartografické konferenci v Tokiu a na 23. kartografickou konferenci v Kutné hoře. Podrobné informace a termíny uzávěrek jsou uvedeny ZDE.


KOLEKTIVNÍ ČLENOVÉ
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický
KARTOGRAFIE PRAHA
SHOCart
T-Mapy
Katedra geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci
Katedra geografie Masarykovy univerzity
Univerzita obrany
Katedra geografie Technické univerzity v Liberci
Katedra geomatiky Českého vysokého učení technického
Geografický ústav Masarykovy univerzity
Moravské kartografické centrum