Archiv autora: Alena Vondráková

23. kartografická konference je za dveřmi

Termín konání 23. kartografické konference se nezadržitelně blíží. Jak již jistě víte, konference se uskuteční ve dnech 18.–20. září 2019 v Kutné Hoře v  nádherném prostředí jezuitské koleje Galerie Středočeského kraje. Pořadatelem je Česká kartografická společnost ve spolupráci s Katedrou aplikované geoinformatiky a kartografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a Katedrou geomatiky Fakulty stavební ČVUT.

Program konference je bohatý. Proběhne celkem pět předkonferenčních workshopů, bude předneseno 32 odborných referátů, proběhne Členská schůze České kartografické společnosti, společenský večer, komentovaná prohlídka města, malý orientační běh a po skončení konference komentovaná procházka údolím Vrchlice.

Podrobnosti k registraci jsou k dispozici ZDE.

Úspěch v soutěži dětských kreseb Barbary Petchenik

Po několikaleté pauze si Česká kartografická společnost odvezla z Mezinárodní kartografické konference také ocenění za dětskou kresbu. Soutěž Dětské kresby Barbary Petchenik je v České republice organizována pravidelně od roku 1995 a vybrané obrázky z národního kola jsou vždy zasílány do mezinárodního kola, které je vyhodnoceno právě v průběhu Mezinárodní kartografické konference. I letos tak bylo zasláno šest výtvarných děl, které vybrala hodnotící komise pod vedením dr. Kláry Severýnové Popkové z Technické univerzity v Liberci.

Ocenění získal obrázek „The Map Shows Me the Way“ Roberta Hopjana ze Základní školy Šrámkova v Opavě. Obrázek se v národním kole umístil na druhém místě v kategorii 9–12 let. V Mezinárodním kole získal ocenění „Special Mention“, které je udělováno nad rámec tradičních věkových kategorií.

O vyhlášení dalšího ročníku soutěže budete informováni ve Zpravodaji ČKS a na webových stránkách soutěže.

Čeští kartografové reprezentovali Českou republiku a ČKS na 29. mezinárodní kartografické konferenci

Ve dnech 15. až 20. července 2019 se konala již 29. mezinárodní kartografické konference, tentokrát v hlavním městě země vycházejícího slunce Tokiu. Současně s konferencí proběhla i dvě plenární zasedání národních delegátů, na kterých skládala účet současná exekutiva ICA a president ICA. Na druhém zasedání proběhla volba nové exekutivy a nového presidenta ICA a byli potvrzeni i noví předsedové odborných
komisí. Na obou zasedáních naši společnost zastupoval předseda ČKS prof. Václav Talhofer.

Pokračovat ve čtení

Konference Zdraví a GIS

Ve dnech 10. a 11. 9. 2019 se na Technické univerzitě v Liberci uskuteční konference Zdraví a GIS. Hlavními tématy jsou okruhy (A) Prostor a zdraví – Prostorová epidemiologie – Ochrana veřejného zdraví – Veřejná správa a (B) Zdravotnická data – Mapy a vizualizace – Sdílení dat a komunikace – Vzdělávání.

Pokračovat ve čtení


KOLEKTIVNÍ ČLENOVÉ
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický
KARTOGRAFIE PRAHA
SHOCart
T-Mapy
Katedra geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci
Katedra geografie Masarykovy univerzity
Univerzita obrany
Katedra geografie Technické univerzity v Liberci
Katedra geomatiky Českého vysokého učení technického
Geografický ústav Masarykovy univerzity
Moravské kartografické centrum